Bestuur

Sociaal Huis 2

Het OCMW is een autonoom bestuur met een eigen opdracht, begroting, personeelskader,...

De vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vinden plaats in de raadzaal van het OCMW, Staatsbaan 148 te 9870 Zulte, in principe elke derde dinsdag van de maand om 19.30 uur.

De vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestaan uit een openbaar en uit een gesloten gedeelte. In het gesloten gedeelte worden de aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken behandeld, zoals de steunverlening. Hierover zijn de raadsleden tot geheimhouding verplicht.

Meer info over de samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, vind je in de rubriek "OCMW-Raad".