Bevoegdheden

Het Vast Bureau komt één maal per maand samen en behartigt:

  • materies die verband houden met het dagelijks bestuur en de dagelijkse werking van het OCMW;
  • wel omschreven bevoegdheden die door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werden overgedragen.

De Secretaris en directeur Sociaal Huis wonen de vergaderingen van het Vast Bureau bij en staat in voor het opmaken van de notulen.