Managementteam

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de diensten van het OCMW bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten van het OCMW, alsook de interne communicatie.

Sinds 1 juli 2009 is er in elk OCMW een Management Team. Het bestaat uit de voorzitter, de algemeen directeur, de directeur Sociaal Huis en de gewestelijk ontvanger.