Overlegorganen

Naast de OCMW-Raad en het Vast Bureau heeft het OCMW nog een overlegorgaan, nl. het LOK.
Dit overlegorgaan bestaat uit meerdere partijen die elk iets betekenen in de sector van de kinderopvang.

Aanverwante onderwerpen