PWA

Welkom bij het PWA-kantoor van Zulte!

Sinds 8 juni 1999 kan u bij Het Plaatselijke Werkgelegenheidskantoor van vzw Zulte terecht.

Via het PWA kan u als particulier taken laten uitvoeren die momenteel in onze maatschappij beantwoorden aan een reële nood. Concreet gaat het om hulp bij klein tuinonderhoud en klusjes, hulp bij de bewaking of begeleiding van zieken en kinderen, hulp bij het verrichten van administratieve formaliteiten,...

Onderwijsinstellingen kunnen ook bij ons terecht om een handje toe te steken bij de maaltijden in de refter, de naschoolse opvang, busbegeleiding,...

Lokale overheden en vzw's kunnen administratieve hulp vragen, ook hulp bij evenementen (zoals recepties, festiviteiten, sportkampen,...)

Tenslotte is er de land-en tuinbouwsector waar PWA-werknemers aan de slag kunnen voor stekken, verpotten, sorteren van planten,...ook occasionele seizoensgebonden extra hulp bieden,...

Nieuwe aanvragen voor thuishulp worden doorgestuurd naar het stelsel van de dienstencheques.

Wie mag PWA-activiteiten uitvoeren?

 • Personen die 24 maand werkloosheidsuitkering of wachtuitkering ontvangen en die ingeschreven zijn als werkzoekende of personen die minimum 45 jaar zijn en 6 maand werkloos zijn.
 • Indien je 2 jaar uitkeringsgerechtigd volledig werkloos bent binnen een periode van 3 jaar voor je aanvraag, dan kan je op vrijwillige basis je laten inschrijven bij het PWA.
 • Als je langer dan 2 jaar uitkeringsgerechtigd volledig werkloos bent en je bezit een vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, dan kan je eveneens op vrijwillige basis je laten inschrijven bij het PWA.
 • Ook als je het leefloon geniet en ingeschreven bent als werkzoekende bij de VDAB, krijg je de kans om je vrijwillig in te schrijven in het PWA.

Welke voordelen heb je als PWA-er?

Je behoudt volledig je werkloosheidsuitkering en krijgt daar dan bovenop een toeslag van 4,10 euro per uur. Het maximum aantal te presteren uren per maand hangt af van de aard van de activiteit die je uitoefent. De toeslag die je als werkloze bijverdient is bovendien belastingvrij.

Hoe PWA-cheques op naam bestellen?

 • U moet zich inschrijven bij het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de gemeente waar de activiteit zal uitgevoerd worden, vooraleer u PWA-cheques kan bestellen.
 • Na inschrijving ontvangt u van het PWA een toelatings-nummer waarmee u PWA-cheques kunt bestellen. Dit nummer blijft 1 jaar geldig.
 • De bestelling gebeurt via storting op het rekeningnummer BE52 0965 1402 1209 (BIC: GKCCBEBB).
  U stort de som die overeenstemt met het aantal cheques dat u wenst te bestellen.
  De bestelling moet minimaal 10 PWA-cheques bevatten (u kunt er 10, 20, 13, 29, 42, … bestellen , maar telkens minstens 10).
  U dient in de gestructureerde mededeling van uw betaling uw toelatingsnummer te vermelden (alleen dat nummer volstaat om u te kunnen identificeren).
 • De PWA-cheques op uw naam worden met de post verstuurd binnen de 5 werkdagen na de ontvangst van de betaling.

PWA-cheques zijn geldig voor de gebruiker gedurende 12 maanden te rekenen vanaf de maand van de bestelling.

Tarieven PWA

Tarief

Inschrijvingsgeld

Cheque op naam

Standaard

7.45 EUR

7.45 EUR

WIGW's

0.00 EUR

6.70 EUR

Rechtspersonen

7.45 EUR

6.20 EUR

Fiscaal voordeel: De aankoop van PWA-cheques geeft per belastingplichtige recht op een belastingvermindering van 30%.
Voor 1 mei van elk jaar ontvangt u een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.

Raad Van Bestuur

Het Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap is een vzw waarvan het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers enerzijds van de gemeenteraad en anderzijds van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Volgende personen hebben zitting in de Raad van bestuur van PWA Zulte.

Bestuurder

Functie

Organisatie / Partij

Millecamps Luc

Voorzitter

CD&V

Verhalle Dieter

Ondervoorzitter

Open Zulte

De Smet Johan

Secretaris

UNIZO

De Smet Marc

Penningmeester

Boerenbond

De Pourcq Lionel

Bestuurder

UNIZO

De Smet Monique

Bestuurder

CD&V

Vereecken Alexander

Bestuurder

ACV

Peirs Filip

Bestuurder

Gezond Verstand

Roobroeck Jenny

Bestuurder

NVA

Vandaele Ruddy

Bestuurder

ACV

Van Den Bussche Kathy

Bestuurder

Open Zulte

Van Neste Rita

Bestuurder

ACLVB

Contacteer ons

Tinneke Meheus
Staatsbaan 148
9870 Zulte
T 09/321.84.27
F 09/388.58.85
tinnekemeheus@ocmwzulte.be

Openingsuren

di - vrij

9u00 - 12u00

in de namiddag op afspraak