LAC

Meer en meer gezinnen ondervinden problemen bij het betalen van hun energiefacturen. Indien huishoudelijke afnemers niet meer in staat zijn elektriciteits- of gasfacturen te betalen worden zij opgevangen door het sociaal vangnet van ‘EANDIS’. Op 15/02/2002 werd in het O.C.M.W.-Zulte een Lokale Adviescommissie (L.A.C.) samengesteld. Dit is het overlegmoment tussen de sociale leverancier en het O.C.M.W. Bedoeling is om op deze manier tot een aanvaardbare oplossing te komen met alle betrokken partijen, afbetaalplannen op te stellen en afsluitingen te vermijden.

Het O.C.M.W.-Zulte sloot op 21/09/2010 een overeenkomst met TMVW om ook dossiers voor wanbetalers van waterrekeningen voor te leggen op de L.A.C.

De samenstelling van de LAC is als volgt:

- Voorzitter: Dirk GOEMINNE
- Secretaris: Sophie DEMEY
- Afgevaardigde OCMW: Linda DETAILLEUR