Collectieve schuldenregeling

 • Heb je erg hoge schulden?
 • Is er geen haalbare afbetaling meer mogelijk?
 • Heb je geen geld meer om rond te komen?
 • Kan je geen kant meer uit?

Vele gezinnen kampen met financiële problemen door het aangaan van verschillende leningen, door het uitstellen van de betalingen aan verschillende schuldeisers,... Hierdoor kunnen ze snel door het bos de bomen niet meer zien en is de situatie uitzichtloos.
In die situaties kan je er met een collectieve schuldenregeling weer bovenop komen.

De collectieve schuldenregeling biedt mensen met een overmatige schuldenlast de kans om na een aantal jaren opnieuw schuldenvrij te worden.
Dit gebeurt via een gerechtelijke procedure.
Collectieve schuldenregeling probeert jouw belangen en die van de schuldeisers in evenwicht te brengen.
Je moet zelf een aanvraag indienen bij een rechtbank. Dit gaat via een zogenaamd verzoekschrift.
Bij het OCMW helpen ze je om het verzoekschrift op te maken. Aan de hand van je verzoekschrift zal de rechter een beslissing nemen.
Als hij je toelaat tot de collectieve schuldenregeling, zal hij onmiddellijk een schuldbemiddelaar aanstellen.
Als je al in budgetbeheer bent bij het OCMW, kan de rechter een maatschappelijk werker van het OCMW als schuldbemiddelaar aanstellen.
Zodra je een schuldbemiddelaar hebt, gaan alle inkomsten naar die persoon. Jijzelf hebt recht op leefgeld.
Met je leefgeld kan je onder andere voeding, kledij, medische kosten en huishoudelijke kosten betalen. Bespreek samen met je schuldbemiddelaar hoeveel leefgeld je nodig hebt om rond te komen.
Dan zal de schuldbemiddelaar een voorstel tot afbetaling opmaken. Daarvoor gaat hij onderhandelen met jou en de schuldeisers.
Het is mogelijk dat jij of één van de schuldeisers niet akkoord gaat met het voorstel.
De rechter beslist in dat geval over je leefgeld, het bedrag dat moet afbetaald worden en de duur van de regeling.

Wat verwacht het OCMW van jou:

 • Je mag geen nieuwe schulden maken.
 • Je laat je inkomsten rechtstreeks aan je schuldbemiddelaar storten.
 • Je dient je in te spannen om je inkomsten te verhogen.
 • Je houdt de schuldbemiddelaar altijd op de hoogte van wijzigingen in je situatie.
 • Je moet de afspraken met je schuldbemiddelaar nakomen. Wanneer je je verplichtingen niet nakomt kan de rechter de collectieve schuldenregeling stopzetten.

Wat kan je van het OCMW verwachten:

 • De schuldbemiddelaar (en niet jij) zal alle brieven van de schuldeisers en deurwaarders behandelen.
 • Je bent beschermd tegen je schuldeisers. Ze mogen ook geen verdere kosten of intresten meer aanrekenen.
 • Schuldeisers kunnen geen beslag leggen op jouw bezittingen.
 • Je wordt op de hoogte gehouden van de evolutie van je financiële situatie.

=> Sinds 1 januari 2005 is het OCMW - Zulte erkend als instelling van schuldbemiddeling.

Contacteer ons

Evy De Volder
Staatsbaan 148
9870 Zulte
T 09/388.96.86
F 09/388.58.85
evydevolder@ocmwzulte.be

Openingsuren

ma-di-do-vrij:

* VM: 9u-12u
* NM: op afspraak