Budgetbeheer

'Budgetbeheer' is de uitgebreidere vorm van 'Budgetbegeleiding'.

Deze vorm van budgetbegeleiding houdt in dat een persoon de volmacht geeft aan het O.C.M.W.-Zulte voor het beheren van welbepaalde inkomsten. Dit alles onder concrete afspraken en met de volledige goedkeuring en medewerking van de betrokkene:

De maatschappelijk werker beheert dus, in samenspraak met jou, tijdelijk je geld. Je beschikt niet meer volledig over je inkomen.
Je deelt dus de verantwoordelijkheid over je geld met je maatschappelijk werker.
Die maakt een haalbaar budgetplan op (rekening houdende met jouw situatie en na onderhandeling met de schuldeisers).
In dat budgetplan bepaal jij samen met de maatschappelijk werker het bedrag dat bestemd is voor het leefgeld enerzijds en voor het betalen van de schuldeisers en lopende uitgaven anderzijds. Het leefgeld dient voor het betalen van voedsel, kledij, medische kosten, huishoudelijke kosten, …. De grootte van je leefgeld hangt natuurlijk af van je inkomen, vaste kosten en de schuldenlast.

Concreet wordt het loon, de werkloosheidsuitkering,... op een zichtrekening gestort op naam van de betrokkene zelf, waarbij het beheer gedaan wordt door de verantwoordelijke van de Sociale Dienst.

Dit systeem, opgestart in februari 1988, biedt een voordeel voor de Sociale Dienst in zijn rol als bemiddelaar met de schuldeisers. Niettemin wordt op termijn gehandeld en is het hoofddoel dat de betrokkene later opnieuw op eigen benen kan staan.

Contacteer ons

Staatsbaan 148
9870 ZULTE
T 09/388.96.86
F 09/388.58.85
socialedienst@ocmwzulte.be

Openingsuren

Ma - vrij

9u00 - 12u00

In de namiddag op afspraak