Leefloon

Financiële hulpverlening

Staatsbaan 148
9870 ZULTE
T 09/388.96.86
F 09/388.58.85
socialedienst@ocmwzulte.be

Met ingang van 1 oktober 2002 is de nieuwe wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie (RMI) van kracht geworden.

Recht op maatschappelijke integratie (RMI) kan bestaan uit een tewerkstelling en/of een leefloon, al dan niet gecombineerd met een Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie (GPMI). Dit GPMI is een contract op maat tussen cliënt, OCMW en eventuele derden waarbij een aantal doelstellingen worden opgenomen.

De RMI-wet geeft bijzondere aandacht aan jongeren beneden de 25 jaar, om zodoende de opleidings- en tewerkstellingskansen te verhogen. De GPMI-contracten zijn verplicht voor -25jarigen.

Personen die over geen of ontoereikende bestaansmiddelen beschikken, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een (aanvullend) leefloon.

De wet voorziet 3 categorieën van leefloongerechtigden (afhankelijk van gezinssituatie):

  • Samenwonenden: 595,13 euro / maand
  • Alleenstaanden: 892,70 euro / maand
  • Personen met gezinslast: 1.190,27 euro / maand

(bedragen vanaf 01/09/17)