Toekennen voorschotten

Financiële hulpverlening

Staatsbaan 148
9870 ZULTE
T 09/388.96.86
F 09/388.58.85
socialedienst@ocmwzulte.be

Vaak kan de administratieve afhandeling van uw dossier bij verscheidene instellingen lang op zich laten wachten. Hierdoor kan u, in afwachting van uw uitkering, misschien tijdelijk in financiële nood zitten.

Het is de taak van het O.C.M.W. om iedereen in moeilijkheden bij te staan en samen naar een gepaste oplossing te zoeken. Daarom kan het O.C.M.W. eventueel een voorschot op deze uitkering(en) aanvragen. Later kan dan, in overleg met de uitbetalingsinstelling, het voorschot worden terugbetaald aan het O.C.M.W.