Tussenkomst verblijfskosten rustoord

Financiële hulpverlening

Staatsbaan 148
9870 ZULTE
T 09/388.96.86
F 09/388.58.85
socialedienst@ocmwzulte.be

Het verblijf in een rustoord is niet goedkoop.

Niettemin genieten de meeste hulpbehoevende gepensioneerden naast hun pensioen bijkomende voordelen zoals een tegemoetkoming 'hulp aan bejaarden', zorgverzekering,...
Indien deze tegemoetkomingen niet volstaan, kan (na een grondig financieel en sociaal onderzoek) een tussenkomst gevraagd worden bij het O.C.M.W.

Bij een eventuele goedkeuring van het dossier, is de onderhoudsplicht van toepassing. Dit betekent dat de kinderen kunnen aangesproken worden om een deel van de verleende steun terug te betalen.

Deze bijdrage is voor 80 % fiscaal aftrekbaar.