Consultatiebureau

Met ingang van 1 januari 1996 organiseert het O.C.M.W. het Consultatiebureau van Kind en Gezin.

Bij gezinnen met jonge kinderen leven tegenwoordig andere verwachtingen omtrent de preventieve gezondsheidszorg dan bij de vroegere generatie van ouders. Zo is er naast de medische dienstverlening ook meer vraag naar begeleiding. Daarom wil Kind en Gezin een eigentijdse dienstverlening aanbieden.

Dit basiszorgaanbod bestaat uit 3 of 4 huisbezoeken gedurende de eerste drie levensmaanden van het kind en 10 consulten op het consultatiebureau, waarvan 7 tijdens het eerste levensjaar en daarna nog drie consultaties tot het kind de leeftijd van 2,5 jaar heeft bereikt.

Huisbezoeken en consulten worden beter op elkaar afgestemd. Als leidraad hierbij volgen zowel de verpleegkundige als de arts een degelijk uitgebouwd preventief programma.
De arts neemt de meer medische aspecten op zich, waaronder het geneeskundig onderzoek, de testen en vaccinaties.
De sociaal verpleegkundige neemt de meer opvoedkundige en begeleidende aspecten bij de groei van het kind op zich.

Zittingen

Wekelijks gaan twee zittingen door: 1 middag- en 1 avondzitting. Er worden ook nog verscheidene extra zittingen gehouden op niet-regelmatige basis op dinsdag (avond) en woensdag (middag).

  • De wekelijkse consultaties gaan door:
    - op maandag van 17.00 uur tot 19.30 uur
    - op donderdag van 13.00 uur tot 15.30 uur
  • Na afspraak met de regio-verpleegkundige van Kind en Gezin. U kan een afspraak maken door te bellen naar het algemeen nummer van Kind & Gezin: 078/150.100

Werking

In principe wordt er gewerkt met afspraken met de regio-verpleegkundige zodat een vlot verloop van de zitting gewaarborgd is.

Voor de organisatie van de consultaties is de inbreng van vrijwillige medewerkers bijzonder belangrijk. Zij zijn de schakel tussen het doelpubliek en de dienstverlening.
Op dit moment kan het O.C.M.W. rekenen op de bereidwillige medewerking van maar liefst 20 vrijwilligers!

Het O.C.M.W. is verantwoordelijk voor de vorming, de ondersteuning en de begeleiding van de vrijwilligers.

vrijwilligers consultatiebureau
Klik om te vergroten

Plaats

Om een betere service te kunnen bieden is het consultatiebureau goed gelegen met ruime parkeergelegenheid en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Adres:

Staatsbaan 156
9870 ZULTE

Contacteer ons

Anja Dekeyser
Staatsbaan 148
9870 Zulte
T 09/388.96.86
F 09/388.58.85
anjadekeyser@ocmwzulte.be

Openingsuren

Ma - vrij (di vanaf 9u)

8u00 - 12u00

13u30 - 17u00