Dienst voor Kinderbegeleiders

Klik hier (237.3 kB)om het Huishoudelijk Reglement vanaf 2017 te downloaden!

Meer info omtrent het nieuwe decreet vanaf 01/04/14: klik hier (56.3 kB)!

DOG 2016
Klik om te vergroten

De dienst voor onthaalouders staat in voor de opvang van zuigelingen en peuters in een onthaalgezin dat de vertrouwde familiale sfeer zo dicht mogelijk benadert.

Een onthaalouder kan maximaal vier voltijdse kinderen opnemen (vb. 8 halftijdse).
Er wordt aandacht besteed aan het verzorgen van, het liefdevol omgaan met en de algemene ontwikkeling van de kinderen. Door de dienst wordt gratis basismateriaal (parkjes, bedjes, eetstoelen,...) ter beschikking gesteld aan de opvanggezinnen.
Er is ook een speel-o-theek aanwezig op de dienst. Daar kunnen de onthaalouders, indien gewenst, maandelijks het ontleende speelgoed (groot en klein) inruilen voor ander educatief speelgoed. Op die manier moeten zij zelf niet investeren en krijgen de kinderen de kans om maandelijks met ander speelgoed te spelen. Afwisseling maakt het leven boeiend...

Om een optimale en kindgerichte opvang te waarborgen, staan de dienst en de onthaalouders onder het toezicht van 'Kind en Gezin'.
Ook de dienstverantwoordelijke zelf bezoekt op regelmatige basis de opvanggezinnen, zorgt voor de begeleiding en biedt vormingsmogelijkheden aan.

Sedert 1 april 2003, hebben alle onthaalouders een sociaal statuut. Zij zijn verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten, arbeidsongevallen,...  Zij hebben ook recht op kinderbijslag en kunnen een eigen pensioen opbouwen. Bovendien hebben zij recht op een vergoeding in het geval er kinderen afwezig zijn buiten de wil van de onthaalouder (het kind is ziek, door ziekte van eigen kinderen is er geen opvang mogelijk,...).

De dienstverantwoordelijken bezoeken regelmatig de onthaalouders en zorgen voor de begeleiding en ondersteuning.
De dienst biedt de onthaalouders ook vormingsmogelijkheden aan.

Onze doelstelling

 • Dat elk kind 'nestwarmte' kan ervaren en zich gelukkig voelt bij de onthaalouder;
 • Dat elke ouder het opvanggezin kan beschouwen als een 'tweede thuis' voor het kind;
 • Dat elke onthaalouder deze uitdaging dagelijks en met veel overtuiging ter harte neemt en daarvoor de waardering van de ouders en de dienstverantwoordelijke mag genieten.

Wie kan bij ons terecht?

De dienst staat voornamelijk in voor de opvang van kinderen van 0 tot en met 3 jaar.
Iedere ouder kan een aanvraag indienen, er zijn geen voorwaarden aan verbonden.
Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte kunnen bij onze dienst terecht.

Hoe gebeurt de aanvraag?

 • U neemt contact op met de dienstverantwoordelijke (zie hieronder). Een persoonlijk gesprek is noodzakelijk om de aanvraagprocedure te kunnen starten.
  Tijdens het gesprek zal het 'Huishoudelijk reglement' (237.3 kB) met u worden overlopen en er zal u ook een lijst meegegeven worden waarop al onze onthaalouders vermeld staan die op dat ogenblik beschikbaar zijn voor bijkomende opvang.
  Indien u een recent aanslagbiljet van uw belastingen mee hebt, kan de dienstverantwoordelijke ook vrijblijvend uw bijdrage berekenen.
 • Uit die lijst van beschikbare onthaalouders maakt u een keuze van diegenen die u graag zou opzoeken voor een kennismakingsgesprek. Het is namelijk van groot belang dat het niet alleen klikt tussen het kind en de onthaalouder, maar ook tussen de onthaalouder en de ouders van het kind. Tijdens uw bezoek aan de onthaalouder kan u ons 'praatpapier' (25.1 kB) gebruiken, als leidraad door uw gesprek.
 • Eens u een onthaalouder hebt uitgekozen, brengt u de dienstverantwoordelijke op de hoogte van uw beslissing en bezorgt u haar de opvangovereenkomst (73.5 kB) ingevuld en ondertekend terug. U kan de aansluitingsovereenkomst ook digitaal versturen.
 • Een maand voor de start van uw kind bij zijn/haar onthaalouder vragen wij u om 2 documenten binnen te brengen, nl.: het “attest inkomenstarief” (zie hieronder) en de “inlichtingenfiche (153.4 kB)”. U kan deze documenten digitaal aan onze dienstverantwoordelijken bezorgen of langskomen tijdens één van onze permanentiemomenten.

Bijdrage: online berekenen van het nieuwe inkomenstarief

Vanaf januari 2014 zijn er grote veranderingen in verband met de dagprijsbepaling van uw kindje bij uw onthaalmoeke. Tot op heden berekenden wij de dagprijs aan de hand van jullie aanslagbiljet. Vanaf dit jaar dient u dit zelf te doen via de website van Kind en Gezin. Deze nieuwe aanpak kadert in het nieuwe decreet Kinderopvang van baby’s en peuters.  

Voordeel voor de ouder

Je hoeft enkel het ‘attest’ (document met uw inkomenstarief) af te geven aan onze Dienst! U mag dit gerust mailen of per post aan ons bezorgen. Je hoeft zelf niet meer op zoek te gaan naar de juiste documenten en alles verloopt met respect voor een optimale privacy.

Wat te doen

Je beschikt over een eigen e-mailadres en een e-ID kaart (identiteitskaart) met pincode (!) en kaartlezer ofwel een federaal token. Indien je een kaartlezer hebt, moet je ook nog een kleine e-ID-software installeren, anders werkt de kaartlezer niet. Deze software downloaden is gratis en gebeurt zeer snel: u surft naar eID.BELGIUM en daar kan je de software installeren via een click op Windows of op MAC.

De eerste stap

Je gaat naar www.kindengezin.be en je klikt links bovenaan ‘Mijn Kind en Gezin’ aan. Dan registreer je door te klikken op ‘registreer je op mijn kind en gezin’.  Je meldt je aan met uw e-ID kaart of federaal token. Je vult hier de nodige gegevens aan (adres, telefoonnummer +
2 x jouw correcte e-mailadres). Na deze registratie ontvang je een mail, hierbij moet je nog eens klikken op de link in de mail en je bent geregistreerd.

De tweede stap

Ga terug naar www.kindengezin.be en je klikt links bovenaan ‘Mijn Kind en Gezin’ aan. Dan klik je op ‘Bereken inkomenstarief kinderopvang’. Je meldt je aan met uw e-ID kaart of federaal token. Hierin vul je in of je uw inkomen bekend wil maken (ja, indien je niet graag het maximum bedrag wil betalen) en vul je in dat je nog geen kindcode hebt. Door de registratie worden de gezinssamenstelling en de inkomensgegevens automatisch ingelezen vanuit de databank v/d FOD Financiën en het Rijksregister en wordt het tarief automatisch berekend.

U ontvangt per mail een overzicht van uw aanvraag en een tweede mail met uw attest. Dit attest dien je aan onze Dienst te bezorgen!!! U mag dit gerust per mail gerust doorsturen naar nancydeleersnyder@ocmwzulte.be. Indien wij niet over uw attest beschikken dienen wij het maximum bedrag aan te rekenen.

Indien je over geen computer beschikt of problemen ondervindt met het registreren, dan kan je terecht op de infolijn van K&G (078/150.100) of  kan je gaan proberen in de Bibliotheek (zij beschikken over een computer met kaartlezer die je gratis kan gebruiken tijdens de openingsuren) of je komt langs bij de dienstverantwoordelijken Nancy DELEERSNYDER en Benedicte DE VOS.

Bijkomende info

De opvang wordt maandelijks gefactureerd.

De dienst bezorgt de ouders jaarlijks een fiscaal attest dat toelaat 100 % van de kosten (beperkt tot 11,20 euro / dag) af te trekken van het belastbaar inkomen.

Contacteer ons

Nancy Deleersnyder
Benedicte De Vos
Staatsbaan 148
9870 Zulte
T 09/321.84.37
F 09/388.58.85
nancydeleersnyder@ocmwzulte.be
benedictedevos@ocmwzulte.be

Openingsuren

Ma

16u00 - 18u30

Vrij

14u30 - 16u30

Of op afspraak