Kinderopvang van 2,5j tot 12j

Buitenschoolse Kinderopvang

Ilse Debo
Oliebergstraat 49
9870 Olsene
T 09/383.09.30
F 09/383.09.30
ilsedebo@ocmwzulte.be

Klik hier (406.7 kB)om de inschrijffiche voor de Krokusvakantie in onze Buitenschoolse Opvang te downloaden!

Klik hier (386.3 kB)om de kalender 2017-2018 te bekijken! Klik hier (245.1 kB)voor de kalender vanaf het 2e semester!
Klik hier (1.1 MB)om het huishoudelijk reglement te downloaden!
Klik hier (280.6 kB)om de schriftelijke overeenkomst te downloaden!
Klik hier (239.7 kB)om de inschrijffiche voor een schoolvrije dag te downloaden!
Klik hier (61.0 kB)om het toestemmingsformulier voor het ophalen van een kind te downloaden!
Klik hier (467.7 kB)om de inlichtingenfiche te downloaden!

BKO

Voor gezinnen met schoolgaande kleuters en kinderen in het lager onderwijs stelt zich vaak het probleem:

 • wat met de kinderen voor en na de schooltijd?
 • wat met de kinderen op woensdag namiddag?
 • wat tijdens de schoolvrije dagen?

De werkuren en verlofdagen van de ouders vallen niet altijd samen met de schooluren en de vakantiedagen van de kinderen.
Hiertoe organiseert het O.C.M.W., in overleg met de plaatselijke scholen, de oudercomités en het gemeentebestuur de voor- en naschoolse kinderopvang. Samen met de lokale coördinator staan 20 deeltijdse medewerkers in voor de werking.

Deze buitenschoolse opvang richt zich naar schoolgaande kinderen: kleuters tot leerlingen van het zesde leerjaar.
Doelgroep zijn de kinderen van buitenshuis werkende ouders van Zulte
(Machelen – Olsene – Zulte).

Bedoeling is een educatief verantwoorde vrijetijdsbesteding aan te bieden in een aangepaste omgeving en infrastructuur. De nodige aandacht zal gegeven worden aan creativiteit en ontspanning waarbij de kinderen zich kunnen uitleven.

Waar

Kinderopvang PLUTO
  Staatsbaan 150
  9870 ZULTE
  Tel.: 09/388.60.39

Pluto

Kinderopvang SNIPPER
  Oliebergstraat 49
  9870 OLSENE
  Tel.: 09/383.09.30

Snipper

Kinderopvang BALLONNEKE
  Leihoekstraat 7A
  9870 MACHELEN
  Tel.: 09/380.04.54

Ballonneke

Kinderopvang SNUFFEL (Gemeentelijke Basisschool Zulte)
  Waalstraat 116
  9870 ZULTE
  Tel.: 09/388.80.74

Opvang gemeenteschool 2 klein

!!! Omwille van de NIEUWBOUWPLANNEN, krijgt onze werking in Machelen tijdelijk onderdak in de EETZAAL van de Vrije Basisschool te Machelen.

!! In de korte schoolvakanties gaat de opvang door in Snipper te Olsene !

Tijdens de zomervakantie is het mogelijk dat we een tweede locatie Pluto openen op de drukste dagen en/of weken.

Wanneer

 • ’s morgens vanaf 6u30 tot 8u30
 • ’s avonds na de schooluren tot 18u30
 • op woensdag na de schooluren tot 18u30
 • op schoolvrije dagen en tijdens de vakantie van 6u30 tot 18u30

Gemeentelijke Basisschool Zulte:

 • elke schooldag van 7u30 tot 8 u
 • na de schooluren van 16u15 tot 17u30
 • op woensdag van 12 tot 13 u
 • op vrijdag van 15u15 tot 17u30

Bijdrage

 • voor- en naschoolse opvang en op woensdagnamiddag: 0,82 euro/half uur
 • vakantie en schoolvrije dagen:
  - verblijf tot 3 uren: 4,70 euro
  - verblijf tussen 3 en 6 uren: 7,08 euro
  - verblijf vanaf 6 uren: 13,12 euro
 • maaltijd: 2,50 euro
 • vieruurtje & drank: 0,85 euro

(bedragen vanaf 01/01/17)

Op het verblijf is er een vermindering van 25 % bij gelijktijdige aanwezigheid van meerdere kinderen uit eenzelfde gezin.

Via het O.C.M.W. kan een sociaal tarief toegepast worden.

De dienst bezorgt de ouders jaarlijks een fiscaal attest dat toelaat 100 % van de kosten (beperkt tot 11,20 euro / dag) af te trekken van het belastbaar inkomen.

Medicatie

Is het noodzakelijk dat uw kind medicatie toegediend krijgt op het moment dat het zich in onze buitenschoolse opvang bevindt, dan is het verplicht daarvoor de medische fiche in te vullen die u hier (38.3 kB)kan downloaden.