Zelfstandige gezinsopvang

Een zelfstandige gezinsopvang vangt baby’s, peuters, kleuters of (lagere) schoolkinderen op in gezinsverband. Heeft de opvang een attest van toezicht van Kind & gezin, dan voldoet de opvang aan de wettelijke voorwaarden. Een zelfstandige gezinsopvang werkt op zelfstandige basis en bepaalt zelf de prijs van de opvang. Zij mag maximum 8 kinderen gelijktijdig opvangen.

Binnen de drie deelgemeenten van Zulte zijn er 3 zelfstandige gezinsopvangen actief. Je kan rechtstreeks contact met hen opnemen.

Olsene:

TIP! Wil je contact opnemen, vermeld dan zeker de startdatum, de opvangdagen én de opvanguren bij je aanvraag