Vreemdelingen

Gezien het groeiende aantal vluchtelingen in België kregen O.C.M.W. ’s de opdracht van de federale overheid te voorzien in de opvang van asielzoekers. Zolang de asielaanvraag behandeld wordt, hebben asielzoekers recht op materiële steun. Het O.C.M.W.-Zulte staat in voor de opvang van 6 alleenstaande mannen.

Aanverwante onderwerpen