Wonen

Veerle Van Steenberghe

Huisvesting is een basisschakel in het proces om de maatschappelijk zwakke bewonersgroepen te integreren in de samenleving. Hiervoor is een aanbod van aangepaste woningen nodig.

Ook in onze gemeente is er een groot gebrek aan degelijke en betaalbare huurwoningen. In het bijzonder zijn de meest kwetsbare groepen hiervan vaak het slachtoffer. Het O.C.M.W.- Zulte wil dit structureel probleem concreet op twee manieren aanpakken:

  • Ten eerste gaat de Sociale Dienst huurbemiddelend optreden. Dit wil zeggen dat wij op zoek gaan naar betaalbare woningen. Ook bij de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt aangedrongen op een sociaal verantwoorde toewijzing van de woningen. Elke inwoner kan terecht bij onze dienst Huisvesting voor een aanvraag tot het bekomen van een sociale woning.
  • Ten tweede heeft het O.C.M.W.-Zulte, naast de 55 aangepaste bejaardenwoningen, 8 oudere woningen en 21 sociale huurappartementen in eigendom die bij voorrang verhuurd worden aan kwetsbare groepen. De kwalificatie 'maatschappelijk kwetsbare groep' wordt verantwoord op basis van de regelgeving van het sociaal huurbesluit.

De te huren woningen moeten wel beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

Op heden worden er zo 4 woningen en 5 appartementen doorverhuurd aan personen met huisvestingsproblemen.