Zorgverzekering

Tegemoetkomingen binnen de Thuiszorg

Ann De Jonghe
Staatsbaan 148
9870 Zulte
T 09/388.96.86
F 09/388.58.85
anndejonghe@ocmwzulte.be

Dit is een tegemoetkoming toegekend aan een zwaar zorgbehoevend persoon als tussenkomst in niet medische kosten. Personen die ofwel thuis verzorgd worden, ofwel in een residentiele zorg verblijven, komen in aanmerking.

De premie wordt aangevraagd bij de zorgkas waar betrokkene is aangesloten (meestal is dit de mutualiteit) aan de hand van een aanvraagformulier, vergezeld van de nodige attesten.

Welke attesten komen in aanmerking ?

  • Attest FOD met een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 15 punten
  • B-score op de Katzschaal (werkdocument te verkrijgen via diensten thuisverpleging)
  • 35 punten op de Bel foto (werkdocument te verkrijgen bij de diensten gezins-en bejaardenzorg)
  • Positieve indicatiestelling (35 punten op de Bel foto). De verantwoordelijke thuiszorgcoördinatie van het OCMW is bevoegd om de aanvragers te indiceren ( = na te gaan of betrokkene al dan niet in aanmerking komt).

Er is een wachttijd van 3 maand, die loopt vanaf het moment dat de aanvraag gebeurt, en de premie wordt door de zorgkas (mutualiteit) maandelijks uitbetaald.