Actueel

11/08/14 - Agenda Raadzitting 19-08-2014

Wij hebben de eer U uit te nodigen tot de vergadering van de Raad op DINSDAG 19 AUGUSTUS 2014 om 19u30 stipt in de Raadzaal van het SOCIAAL HUIS, Staatsbaan 148 te 9870 Zulte. DAGORDE: OPENBARE ZITTING: 1. Verslag openbare zitting vorige vergadering ter inzage vanaf 19uur. 2. Beheer- en Bestu...
lees meer

10/07/14 - Opmerkelijke cijfers uit het jaarverslag 2013!

sociale dienst: 20 leefloners 107 steundossiers 38 dossiers collectieve schuldenregeling 148 dossiers budgetbeheer 0 dossiers financiële steun asielzoekers 4 dossiers materiële steun asielzoekers in het Lokaal Opvanginitiatief 89 dossiers wanbetalerselektriciteit 20 dossiers wanbetalers water ...
lees meer

10/07/14 - Iedereen verdient vakantie!

Wist je dat maar liefst één Vlaming op vijf (19,6%) zich geen vakantie kan veroorloven? Steunpunt Vakantieparticipatie wil iedereen de kans geven om op vakantie of op daguitstap te gaan in Vlaanderen en Brussel. Samen met de toeristische sector zet Steunpunt Vakantieparticipatie zich in om het ...
lees meer

10/07/14 - Verhuis consultatiebureau

Wegens sloping van het oude gebouw ( voorheen gemeenteschool, bibliotheek, post, …) van het consultatiebureau gaan de consultaties van Kind en Gezin nu door in een tijdelijke locatie gelegen Staatsbaan 156 te 9870 Zulte en palend aan het vroegere consultatiebureau. Sloping oud consultatiebureau...
lees meer

8/07/14 - Nieuwsbrief vrijetijdsparticipatie juli - september 2014

Klik hier om de nieuwsbrief juli - september te downloaden!
lees meer
Bekijk alle nieuws

Snel Naar