Actueel

7/04/14 - Agenda Raadzitting 15-04-2014

Wij hebben de eer U uit te nodigen tot de vergadering van de Raad op DINSDAG 15 APRIL 2014 om 19u30 stipt in de Raadzaal van het SOCIAAL HUIS, Staatsbaan 148 te 9870 Zulte. DAGORDE: OPENBARE ZITTING: 1. Verslag openbare zitting vorige vergadering ter inzage vanaf19uur. 2. Beheer- en Bestuursza...
lees meer

3/04/14 - Besparingen dankzij de vierde energiejacht!

De Zultse vuurvreters, een groep van zes cliënten van het Sociaal Huis, gingen gedurende de winterperiode de uitdaging aan om energie te besparen. Het eindresultaat was een besparing van 12.34 % ! Op 27 november 2013 vond een eerste bijeenkomst plaats met de groep. Vanaf 1 december 2013 gingen...
lees meer

3/04/14 - Nieuw decreet kinderopvang

Vanaf 1 april 2014 treedt het Decreet houdende de organisatie van de kinderopvang van baby’s en peuters in werking. De nieuwe regelgeving heeft ook gevolgen voor de werking van de dienst opvanggezinnen. Vanaf heden zijn er nog slechts 2 opvangvormen: de gezinsopvang (de vroegere onthaalouders) w...
lees meer

31/03/14 - Gezond leven 2014

Het Sociaal Huis Zulte organiseerde een 2e reeks in samenwerking met het Centrum Basiseducatie Leerpunt. Er werd een infobijeenkomst georganiseerd op 18 februari 2014. De cursus ‘Gezond leven’ ging effectief van start op 25 februari 2014 met 9 deelnemers. Hiervan volgden een aantal mensen reeds ...
lees meer

31/03/14 - Openbare verkoop landbouwgrond

Ter financiering van het nieuwbouwproject ‘Huis van het Kind’ zal het OCMW pachtvrije percelen landbouwgrond openbaar verkopen. Het betreft landbouwgrond gelegen in de Sparrenstraat te Machelen met een totale oppervlakte van 31 855 m² (KOOP I). Er is een instelprijs van 143.347,50 euro of 4,5 ...
lees meer
Bekijk alle nieuws

Snel Naar