Actueel

25/02/15 - Personen met een handicap: gratis abonnement De Lijn!

Vanaf dit jaar krijgt iedereen die ouder is dan 65 jaar niet langer een gratis abonnement van De Lijn. Wie echter recht heeft op een tegemoetkoming voor personen met een handicap (inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) behoudt het ...
lees meer

23/02/15 - Zomervakantie 2015: wij helpen de puzzel te leggen!

Tijdens de zomervakantie 2015 organiseren de buitenschoolse opvang en de sport-, jeugd- en cultuurdienst verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren! In onderstaand schema kan u week per week nagaan waar uw kind terecht kan voor een superleuke zomervakantie! BIJKOMENDE ACTIVITEITEN Omda...
lees meer

10/02/15 - Agenda Raadzitting 17-02-2015

Wij hebben de eer U uit te nodigen tot de vergadering van de Raad op DINSDAG 17 FEBRUARI2015 om 19u30 stipt in de Raadzaal van het SOCIAAL HUIS, Staatsbaan 148 te 9870 Zulte. DAGORDE: OPENBARE ZITTING: 1. Verslag openbare zitting vorige vergadering ter inzage vanaf19uur. 2. Beheer- en Bestuur...
lees meer

29/01/15 - OCMW-voorzitter tijdelijk in de provincieraad

Linda DETAILLEUR, OCMW-voorzitster, legde op woensdag 28 januari 2015 de eed af als Oost-Vlaams provincieraadslid. Zij zal Marlies DECONINCK uit De Pinte vervangen die met ouderschapsverlof gaat tot en met 19 april 2015. Haar functie als ‘tijdelijk provincieraadslid’ dankt Linda DETAILLEUR aan ...
lees meer

19/01/15 - KRAK van het jaar in het consultatiebureau!

Jacqueline MEIRLAEN is door de lezers van het Wekelijks Nieuws uitgeroepen tot KRAK van het jaar. Dit is een bekroning voor vrijwilligerswerk in de gemeente. Sedert meer dan 20 jaar is Jacqueline als vrijwilliger verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het consultatiebureau. Samen met ha...
lees meer
Bekijk alle nieuws

Snel Naar