Agenda Raadzitting 16-05-2017

Wij hebben de eer U uit te nodigen tot de vergadering van de Raad op
DINSDAG 16 MEI 2017 om 19u30 stipt in de Raadzaal van het SOCIAAL HUIS, Staatsbaan 148 te 9870 Zulte.

DAGORDE:

OPENBARE ZITTING:

1. Verslag openbare zitting vorige vergadering ter inzage vanaf19uur.
2. Beheer- en Bestuurszaken:

·Goedkeuring gunning gezamenlijke aankoop van elektrische energie – periode 01/01/2018 tot en met 31/12/2020;

·Goedkeuring gunning renovatie speelplaats buitenschoolse kinderopvang Pluto;

·Aanvraag vanwege de VBS Leiebloem voor tijdelijk gebruik wegens verbouwingswerken van de binnenruimte van BKO Ballonneke als eetplaats voor de peuters;

·Principebeslissing bestemming OCMW-woning gelegen Staatsbaan 185 te 9870 Zulte voor groepsopvang bij de dienst kinderbegeleiders OCMW;

·Goedkeuring toekenning installatiepremie aan startende onthaalmoeders binnen de dienst kinderbegeleidsters OCMW;

·Stand van zaken decreet lokaal bestuur.


GESLOTEN ZITTING:

1. Verslag gesloten zitting vorige vergadering ter inzage vanaf 19 uur voor
raadsleden.
2. Sociale dossiers: individuele steunverlening.
3. Beheer- en Bestuurszaken :

·Goedkeuring en betaalbaarstelling verwarmingstoelagen;

Terug naar alle nieuws