Agenda Raadzitting 16-08-2017

Wij hebben de eer U uit te nodigen tot de vergadering van de Raad op
WOENSDAG 16 AUGUSTUS 2017 om 19u30 stipt in de Raadzaal van het SOCIAAL HUIS, Staatsbaan 148 te 9870 Zulte.

DAGORDE:

OPENBARE ZITTING:

1. Verslag openbare zitting vorige vergadering ter inzage vanaf19uur.
2. Beheer- en Bestuurszaken:

·Principebeslissing uitbouw eerstelijnszone regio Deinze;

·Principebeslissing uitbouw Wijkwerking regio Deinze in vervanging van de PWA;

·Aanwending en verwerking overschot dienstjaarrekening 2016.


GESLOTEN ZITTING:

1. Verslag gesloten zitting vorige vergadering ter inzage vanaf 19 uur voor
raadsleden.

2. Sociale dossiers: individuele steunverlening.

3. Beheer- en Bestuurszaken :

·Goedkeuring en betaalbaarstelling verwarmingstoelagen;

Terug naar alle nieuws