PWA-Zulte zoekt medewerkers

PWA Zulte is op heden nog werkzaam. Vanaf 1/1/2018 zal het PWA-systeem omgevormd worden naar wijk-werken.

Er zijn momenteel 25 mensen actief in het PWA en we zijn op zoek naar nieuwe medewerkers!

Langdurig werklozen die interesse hebben om bij gezinnen uit groot Zulte de tuin te onderhouden, om in scholen en buitenschoolse opvang behulpzaam te zijn bij middagbedeling en andere taken kunnen zichaanmelden in het PWA-kantoor.

Wie komt in aanmerking?

·Iedereen jonger dan 45jaar die 2 jaar uitkeringsgerechtigd werkloos is

·Personen ouder dan 45 jaar die 6 maanden uitkeringsgerechtigd zijn

U behoudt uw werkloosheidsuitkering en verdient daarbovenop per gewerkt uur een pwa-cheque ter waarde van € 4,10. Afhankelijk van de activiteiten mag u per maand 45 of 70 uren werken. Als ingeschrevene bij het PWA bent u verzekerd tegen arbeidsongevallen en het PWA dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid bij eventuele schade.

INTERESSE? Neem contact op met Tinneke Meheus (Tel: 09/388 96 86 - mail: tinnekemeheus@ocmwzulte.be). Het kantoor bevindt zich in het Sociaal Huis, Staatsbaan 148, 9870 Zulte.

Terug naar alle nieuws