Agenda Raadzitting 19-09-2017

Wij hebben de eer U uit te nodigen tot de vergadering van de Raad op
DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017 om 19u30  stipt in de Raadzaal van het SOCIAAL HUIS,  Staatsbaan 148 te 9870 Zulte. 

DAGORDE:

OPENBARE ZITTING:

ALGEMEEN BELEID

1. Eedaflegging secretaris OCMW

2. Eedaflegging directeur Sociaal Huis

3. Goedkeuren van de notulen van de OCMW-raad van 16 augustus 2017

4. Kennisgeving van delegatie van handtekening voor ondertekening aan directeur sociaal huis

FINANCIEN

5. Vaststellen van de wijzigingen van het budget 2017 van het OCMW Zulte

PATRIMONIUM

6. Dakwerken Oude Weg 82. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunning

7. Werken groepsopvang Staatsbaan 185 (elektriciteit, sanitair & CV, schrijnwerk en tuinaanleg). Goedkeuren lastvoorwaarden en gunning

8. Werken groepsopvang Staatsbaan 185 (vochtproblematiek). Goedkeuren principe, lastvoorwaarden en gunningswijze en aan te schrijven firma’s

PERSONEEL

9. Toekennen van eretitel van OCMW-secretaris

10. Aanstellen van waarnemend OCMW- secretaris


GESLOTEN ZITTING:

ALGEMEEN BELEID

11. Verslag gesloten zitting vorige vergadering (16/08/2017) ter inzage vanaf 19 uur voor raadsleden.

SOCIALE DOSSIERS: INDIVIDUELE STEUNVERLENING

BEHEER- EN BESTUURSZAKEN

12. Aanpassen raadsbeslissing dd. 17/01/2017 mbt weddevaststelling directeur sociaal huis

13. Goedkeuring en betaalbaarstelling verwarmingstoelagen

14. Aanpassing huurprijs Zandbergstraat 5 (oktober tem december 2017)

Terug naar alle nieuws