Agenda Raadzitting 20 maart 2018

Wij nodigen u uit voor de  vergadering van de Raad op
DINSDAG 20 MAART 2018 om 19u30 stipt in de Raadzaal van het SOCIAAL HUIS, Staatsbaan 148 te 9870 Zulte. 

AGENDA:

OPENBARE ZITTING:

ALGEMEEN BELEID

1. GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 20 FEBRUARI 2018

PATRIMONIUM

2. BEEINDIGEN VAN HUUROVEREENKOMST VOOR DE WONING GELEGEN TE HOUTSTRAAT 33 EN BESLISSEN TOT OPENBARE VERKOOP ERVAN

3. BEEINDIGEN VAN HUUROVEREENKOMST VOOR DE WONING GELEGEN TE GRAMMENESTRAAT 2 EN BESLISSEN TOT OPENBARE VERKOOP ERVAN

BESLOTEN ZITTING:

Terug naar alle nieuws