Agenda Raadzitting 17 april 2018

Geacht OCMW-raadslid,

Wij nodigen u uit voor de vergadering van de Raad op
DINSDAG 17 APRIL 2018 om 19u30 stipt in de Raadzaal van het SOCIAAL HUIS, Staatsbaan 148 te 9870 Zulte.

DAGORDE:

OPENBARE ZITTING:

ALGEMEEN BELEID

1.GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 20 MAART 2018

FINANCIEN

2.DRIEMAANDELIJKSE FINANCIELE RAPPORTAGE 1ste KWARTAAL 2018

BESLOTEN ZITTING:

ALGEMEEN BELEID

3.VERSLAG BESLOTEN ZITTING VORIGE VERGADERING (20 MAART 2018) TER INZAGE VANAF 19 UUR VOOR RAADSLEDEN

SOCIALE DOSSIERS: INDIVIDUELE STEUNVERLENING

BEHEER- EN BESTUURSZAKEN

4.TOEWIJZING VAN BEJAARDENWONINGEN

5.GOEDKEURING EN BETAALBAARSTELLING VERWARMINGSTOELAGEN

BERAAD

Voorstel tot aankoop percelen 1ste afdeling sie C 492A en 493 (“achtergrond Beukenlaan – Olmenlaan”) door gemeente Zulte in kader van planologische compensatie van woonuitbreidingsgebied (WUG) naar herbevestigd agrarische gebied (HAG).


Directeur sociaal huis Voorzitter

Fanny DE LANGHELinda DETAILLEUR

Terug naar alle nieuws