Vernieuwen toplaag asfalt Leihoekstraat

Er zal een nieuwe toplaag asfalt worden aangelegd tussen Leihoekstraat 64 en het kruispunt Leihoekstraat/Vaartstraat. De voorziene werken zullen worden uitgevoerd door de firma Van Robays (Rijksweg 131 – 9870 Zulte).

Het wegeniswerk zal worden uitgevoerd, mits gunstige weersomstandigheden, tussen maandag 5 november 2018 en vrijdag 16 november 2018. De vermoedelijke startdatum is voorzien op woensdag 7 november.

De omleiding die zal worden voorzien, loopt via de Vaartstraat en Petegemstraat.

Vanaf het ogenblik dat de weg zal worden opgebroken, vragen wij U om de huisvuilzak, PMD-zak, papier en karton te verzamelen aan het begin of einde van de werfzone. Dit zoals altijd ten vroegste om 18.00 uur de dag voor de ophaling.

Wij danken U alvast voor Uw begrip.

Voor verdere vragen en inlichtingen kunt U steeds contact opnemen met de dienst Patrimonium & Wonen (T.: 09 243 14 08).

Terug naar alle nieuws