Vernieuwen toplaag asfalt Groeneweg - Ponteputstraat

Er zal een nieuwe toplaag asfalt worden aangelegd enerzijds in de Groeneweg, op het stuk tussen het kruispunt met de Meylegemstraat en het kruispunt met de Ponteputstraat (inclusief het kruispunt van de Ponteputstraat). De voorziene werken zullen worden uitgevoerd door de firma Van Robays (Rijksweg 131 – 9870 Zulte).

Anderzijds zal ook in de Ponteputstraat, op het kruispunt ter hoogte van Ponteputstraat nr. 10, een nieuwe toplaag asfalt worden voorzien.

Het wegeniswerk zal worden uitgevoerd, mits gunstige weersomstandigheden, tussen maandag 5 november 2018 en vrijdag 16 november 2018. De vermoedelijke startdatum is voorzien op maandag 5 november.

De omleiding die zal worden voorzien, loopt via de Bauterstraat, de Vossenholstraat en de Karreweg.

Vanaf het ogenblik dat de weg zal worden opgebroken, vragen wij U om de huisvuilzak, PMD-zak, papier en karton te verzamelen aan het begin of einde van de werfzone. Dit zoals altijd ten vroegste om 18:00 uur de dag voor de ophaling.

Wij danken U alvast voor Uw begrip.

Voor verdere vragen en inlichtingen kunt U steeds contact opnemen met de dienst Patrimonium & Wonen (T.: 09 243 14 08).

Terug naar alle nieuws