Nieuwe bestuursploeg 2019 - 2025

De nieuwe bestuursploeg is gekend!

SIMON LAGRANGE

Algemeen beleid

Burgemeester

Personeel

Politie, brandweer en veiligheid

Communicatie, digitalisering en burgerparticipatie

Evenementen

Intergemeentelijke samenwerking

Bevolking en burgerlijke stand

SOPHIE DELAERE

Openbare werken, openbaar groen en patrimonium

Schepen

Lokale economie

Toerisme

Landbouw

MICHAËL VANDEMEULEBROECKE

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Schepen

Cultuur

Jeugd

Wonen

Begraafplaatsen

FREDERIC HESTERS

Duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn

Schepen

Onderwijs

Ontwikkelingssamenwerking

Gezondheid 

Gelijke kansen

OLIVIER PEIRS (2019-2021)

Ruimtelijke planning en omgevingsvergunningen

NATASJA DE VOS (2022-2024)

Financiën

Schepen

Kerkfabrieken 

Sport

LINDA DETAILLEUR (2019-2021)

Sociale zaken

FRANCKY DE COSTER (2022-2024)

Welzijn

Voorzitter bijzonder comité sociale dienst

Seniorenzorg

Kinderopvang

Terug naar alle nieuws