Gemeentesecretaris

De secretaris heeft de algemene leiding over de gemeentelijke diensten en is het hoofd van het ambtelijk apparaat. Zij is aldus de eindverantwoordelijke voor de dossiervorming en -voorbereiding en later voor de dossieruitvoering. Zij is de leidinggevende die de verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie. Zij vervult de functie van ‘lokale overheidsmanager’, ‘ambtelijke manager’.

Zij neemt ook deel aan al de vergaderingen van de bestuursorganen (gemeenteraad en schepencolleges) en maakt de notulen ervan op. Samen met de burgemeester ondertekent de secretaris alle briefwisseling, vergunningen, akten en bekendmakingen.

29-gemeentesecretaris - kopie web

Sylvie Bohez

Gemeentesecretaris

T 09 243 14 70