Financieel Beheerder

De financieel beheerder is de raadgever van het bestuur over alle zaken die een financiële of budgettaire impact hebben.

Hij maakt de jaarlijks de rekening op en verzorgt de diverse verslaggeving naar de verschillende politieke en ambtelijke organen. De financieel beheerder is verantwoordelijk voor de inning van de ontvangsten en de betaling van de uitgaven van de gemeente. Hij beheert de financiële rekeningen in naam en opdracht van de gemeente en is verantwoordelijk voor de gemeentelijke boekhouding. Hij geeft leiding aan de financiële dienst.

28-Lieven - kopie- web

Lieven Van Hauwaert

Financieel Beheerder

T 09 243 14 54