Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur houdt in dat u, tijdens de kantooruren, een document van een overheid kan inkijken, er meer uitleg over kan vragen of er een kopie van kan krijgen (tegen betaling).

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van de gemeente openbaar.

Hierop zijn echter uitzonderingen:

  • Registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, strafregister.
  • Dossiers over personen en personeel.
  • Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan je slechts inkijken nadat de vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf in een openbaar onderzoek voorziet.
  • De inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden (bijvoorbeeld de vraag om inzage is onredelijk (teveel opzoekingswerk), de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen).

Het is ook mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar mag gemaakt worden. Als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig, dan kan je aanvraag ook afgewezen worden. De overheid moet dan immers afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan omdat nog niet alle informatie is opgenomen in het document. Wel moet de overheid in detail motiveren waarom ze de aanvraag afwijst.

Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren, via een aanvraagformulier ( 311.3 kB).