Verkiezingen

In onze Belgische democratie worden om de zoveel jaar verkiezingen gehouden, van lokaal vlak tot op Europees vlak. In België geldt nog steeds dat er stemplicht is vanaf de leeftijd van 18 jaar. Deze leeftijd moet je bereikt hebben op de dag van de verkiezingen zelf.
Wanneer de verkiezingen dichterbij komen, krijgt elke stemgerechtigde een oproeping thuis in de brievenbus bezorgd.

Timing

  • Gemeentelijke verkiezingen = om de 6 jaar
  • Provinciale verkiezingen = om de 6 jaar
  • Vlaamse verkiezingen = om de 5 jaar
  • Federale verkiezingen = om de 4 jaar
  • Europese verkiezingen = om de 5 jaar

Eerstvolgende geplande verkiezingen

  • Gemeentelijke verkiezingen = 2018
  • Provinciale verkiezingen = 2018