Adviesraden

De adviesraden adviseren het gemeentebestuur bij zijn beleid. Advies kan worden gegeven op initiatief van de adviesraad of op vraag van het bestuur. Elke adviesraad heeft een duidelijk afgebakend werkterrein zoals milieu-, jeugd-, sport- en culturele zaken. Het gemeentebestuur brengt de adviezen van de raden in rekening, vooraleer het een definitieve beslissing neemt.

Adviesraden zijn ook inspraakraden voor de burger. Hij wordt vertegenwoordigd door leden van verenigingen en organisaties die lid zijn van een adviesraad. Ook kan de inwoner rechtstreeks zijn visie aan bod laten komen in de adviesraden door contact te nemen met de voorzitter van de betrokken adviesraad.

Hieronder vindt u informatie over de diverse gemeentelijke adviesraden.