Erediensten

Historiek van de kerkelijke parochies

De kerken van Zulte en Olsene waren toegewijd aan de H. Petrus en de kerk van Machelen aan de HH. Michael, Cornelius en Ghislenus.

Waarschijnlijk werden de eerste bidplaatsen gebouwd door de monniken van de Gentse St.-Pietersabdij. Daaromheen ontwikkelde zich dan een dorpskern. Deze drie kerken behoorden vóór de 16e eeuw tot de dekenij Kortrijk, in het bisdom Doornik, bisschopsstad sinds de 6e eeuw.

Onder het bewind van Filips II en het pontificaat van Paulus IV vond in 1559 de herindeling van de bisdommen plaats. Er werden drie nieuwe diocesen opgericht: Gent, Brugge en Ieper.

Tot het rechtsgebied van het bisdom Gent behoorden o.m. de dekenijen Oudenaarde en Deinze. De parochies Zulte en Olsene ressorteerden onder dekenij Oudenaarde en Machelen onder Deinze.

Onder Napoleon greep in 1803 een nieuwe ingrijpende hervorming plaats. Zulte werd een hulpparochie (succursale) met als hoofdparochie Kruishoutem in de dekenij Oudenaarde. Olsene en Machelen werden hulpparochies van de hoofdparochie Deinze in de dekenij Deinze.

In 1909 gaat de parochie Zulte over naar de nieuw opgerichte dekenij Kruishoutem. Sinds de laatste structuurhervorming van het bisdom Gent op 1 januari 1969 behoren onze drie parochies tot het dekenaat Deinze.

Kerkdiensten

Zulte

Parochie Sint Petrus
Contactpersoon: Marleen De Nobele
GSM 0477 66 96 61 - denobelemarleen@gmail.com

  • Kerk: op zondag om 9.00 uur
  • Kapel: op zaterdag om 9.00 uur (Pools)

Olsene

Parochie Sint-Pieter Olsene
Contactpersoon: Marc 'T Kindt
T 09 386 57 56 - marc.tkindt@skynet.be

  • Kerk: zaterdag om 18.00 uur.

Machelen

Parochie Sint Michiel, Sint Cornelius, Sint Ghislenus
Contactpersoon: Marc 'T Kindt
T 09 386 57 56 - marc.tkindt@skynet.be

  • Kerk: op zondag om 11.00 uur

 

website Machelen - Olsene: http://users.belgacom.net/parochie.machelenleie/