Samenwonen & huwelijk

Samenwonen zonder gehuwd te zijn is een vrij veel gekozen samenlevingsvorm. Er bestaan verschillende redenen om ongehuwd samen te wonen. Sommigen, vooral jongeren, beschouwen het als een voorbereiding op het huwelijk. Voor anderen betreft het een principiële keuze. Vele onthuwden, met name gescheiden personen en weduwen of weduwnaars, die een nieuw partnerschap aangaan, kiezen voor deze vorm van samenleven. 

Een huwelijk is een uit vrije wil aangegane plechtige overeenkomst tussen twee personen. Van deze overeenkomst wordt een authentieke akte opgesteld, namelijk de huwelijksakte.

Wie wil huwen leest best eerst onze infobrochure (1.4 MB) met nuttige tips.

Burgerlijk huwelijk voor koppels van gelijk geslacht

Een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht staat voor de wet volledig gelijk aan een huwelijk tussen personen van verschillend geslacht. De belastingsaangifte, het erfrecht of een echtscheidingsprocedure, alles is hetzelfde.

Meer informatie: www.cavaria.be of www.holebifoon.be - 0800 99 533.

Producten