Sport

Het gemeentelijk sportbeleid heeft als missie:

“Een sportbeleid voeren wat alle inwoners (ongeacht hun leeftijd, geslacht of afkomst) toelaat om regelmatig in Zulte te sporten, zowel op recreatief als competitief niveau, in de meest ideale omstandigheden.

De gemeente vervult een voorwaarden-scheppende rol door een drempelverlagend sportbeleid te voeren door kwalitatieve sportactiviteiten voor alle leeftijdsgroepen (aanvullend aan privé-instellingen en sportclubwerking) aan te bieden.

De gemeente zorgt ervoor dat de sportinfrastructuur goed onderhouden is en blijft. Nieuwe aanvullende sportinfrastructuur zal er, gesteund op een meerjarenplanning, gebouwd worden indien dit nodig blijkt.”

Herschaalde kopie van DSC_0028 Herschaalde kopie van Zulte wandelt 1 Herschaalde kopie van P1110504

Herschaalde kopie van Herfstsportkamp 4 P4160121