Bekendmakingen & Openbare onderzoeken

Algemene bouwverordeningen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Rooilijnplannen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Erfgoed

Openbaar onderzoek voorlopige bescherming ( 21.5 kB) als monument Hof te Boelake (5 oktober 2018 t.e.m. 3 november 2018)

Bodemsaneringsprojecten

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Kennisgeving plan-MER

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

De volledige dossiers kunnen ingezien worden op de dienst Omgeving tijdens de kantooruren of digitaal via het omgevingsloket. Bezwaren kunnen ingediend worden voor het einde van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Momenteel loopt voor volgende projecten een openbaar onderzoek

Referentie omgevingsloket: 2018101284

Aanvrager: Daniël De Keukeleire-Monique D'Halluin

Ligging: Eikstraat 67-69, Zulte-Machelen

Omschrijving project: bouwen koppelwoning na sloop bestaande woningen

Periode openbaar onderzoek: 21 september 2018 tot 21 oktober 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.6 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018104249

Aanvrager: Dirk Desplenter

Ligging: Brandstraat 66, Zulte-Machelen

Omschrijving project: plaatsen tuinhuis (afwijking opp.)

Periode openbaar onderzoek: 28 september 2018 tot 28 oktober 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 52.1 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018054550

Aanvrager: Immobilière de l'Industrie

Ligging: Staatsbaan 33, Lijsterstraat 11-15, Zulte

Omschrijving project: plaatsen wintertuin, garage, tuinpaviljoen, berging

Periode openbaar onderzoek: 2 oktober 2018 tot 1 november 2018 (gewijzigde aanvraag)

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.5 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Plannen n.a.v. wijzigingsverzoek (niet raadpleegbaar via publiek loket)

Inplantingsplan bestaand ( 66.4 kB)

Inplantingsplan nieuw ( 160.4 kB)

Nota ( 253.9 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018057522

Aanvrager: Fraber Logistics nv, Frank Van Colenberghe

Ligging: Oude Waalstraat 237, 247, 250 en Karreweg 41, Zulte

Omschrijving project: slopen ééngezinswoning, tuinhuis, 2 schuren en bouwen diepvrieshal + hernieuwing vergunning klasse 2

De aanvraag betreft een hernieuwing en verandering van de lopende milieuvergunning.

Volgende rubrieken zijn van toepassing: 3.4.1°a), 6.4.1°, 6.5.1°, 12.2.2°, 12.3.2°, 15.1.2°, 15.2., 15.4.1°, 16.3.1.2°, 17.1.2.1.1°, 17.3.2.1.1.2°, 17.3.6.1°a), 17.4., 23.3.1°a), 33.4.1°a), 43.1.1°a).

Periode openbaar onderzoek: 5 oktober 2018 tot 4 november 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 23.2 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018108299

Aanvrager: Lieven Lippens

Ligging: Zaubeekstraat 219, Zulte

Omschrijving project: bouwen bijgebouw (afwijking opp.)

Periode openbaar onderzoek: 18 oktober 2018 tot 16 november 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.3 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Volgende projecten zijn beslist:

Referentie omgevingsloket: 201804502

Aanvrager: Sibomat nv, Jan Lootens

Ligging: Waalstraat, Zulte

Omschrijving project: bouwen 3 koppelwoningen met tuinberging

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 57.0 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018064202

Aanvrager: Peter De Greef-Anna De Meyer

Ligging:Dorpsstraat 34A, Zulte-Machelen

Omschrijving project: verbouwen/uitbreiden ééngezinswoning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 46.6 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018055109

Aanvrager: Mathias Bonte-Nathalie Cnudde

Ligging: Vinkstraat 24, Zulte

Omschrijving project: verbouwen/renovatie en uitbreiden ééngezinswoning + regulariseren garage en dak woning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 47.1 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018071778

Aanvrager: FIBO Construct bvba, Filip Maes

Ligging: Statiestraat 29, Zulte

Omschrijving project: wijzigen indeling reeds vergund appartement en plat dak omvormen tot terras

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018066990

Aanvrager: Eveline Thijs

Ligging: Petegemstraat 54, Zulte-Machelen

Omschrijving project: plaatsen tussenbouw/veranda

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 55.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018073316

Aanvrager: Bruno Verbeeck

Ligging: Drogenboomstraat 25, Zulte

Omschrijving project: plaatsen veranda

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 54.7 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018036594

Aanvrager: Lander Vaneeckhaute

Ligging: Kerkstraat 70, Zulte-Olsene

Omschrijving project: bouwen carport en tuinmuur

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 55.9 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018096735

Aanvrager: Julie Claeys

Ligging: Brandstraat 49, Zulte-Machelen

Omschrijving project: melding: plaatsen veranda

Bekendmaking bekijken: bekendmaking aktename melding ( 65.0 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018060594

Aanvrager: Dirk Colman-Kathleen Dierick

Ligging: Bokstraat 19, Zulte-Machelen

Omschrijving project: verbinden woning en bijgebouw tot zorgwoning + regularisaties

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 51.9 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018042523

Aanvrager: Elia Asset

Ligging: Zulte-Machelen, Zulte-Olsene, Grammenestraat, Groeneweg, Grote Steenweg, Hoevestraat, Houtstraat, Karreweg, Oudenaardestraat, Peper-Los, Ponteputstaat, Rijksweg, Terwallenstraat

Omschrijving project: vervangen geleiders lijn Horta-Avelgem in Anzegem, Avelgem, Wortegem-Petegem, Kruishoutem, Zomergem, Nevele, Deinze en Zulte

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 60.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018036024

Aanvrager: Pol Espeel en Bouwwerken Taelman

Ligging: Kapellestraat, Zulte

Omschrijving project: verkavelen i.f.v. groepswoningbouw voor 12 gekoppelde woningen

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 62.0 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018069037

Aanvrager: Bouwwerken Dennis Verstaen, Dennis Verstaen

Ligging: Oudenaardestraat 94, Zulte-Olsene

Omschrijving project: slopen bestaande loods, bouwen nieuwe loods

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018075292

Aanvrager: Charlotte Van Hoe

Ligging: Rijksweg 98, Zulte-Machelen

Omschrijving project: plaatsen poolhouse

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 51.5 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018065596

Aanvrager: Georgette Vander Stichelen

Ligging: Aertstraat 11, Zulte-Olsene

Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden woning, herbouw garage

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.5 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018075738

Aanvrager: Feys-Viaene, Filip Feys

Ligging: Warandestraat, Zulte

Omschrijving project: bouwen ééngezinswoning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 53.9 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018076018

Aanvrager: Tom Buysse-Pieter Laton

Ligging: Brandstraat 45, Zulte-Machelen

Omschrijving project: verbouwen vrijstaande woning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.6 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018087200

Aanvrager: Paul Cavijnt

Ligging: Overmeersstraat 3, Zulte-Machelen

Omschrijving project: herbouwen bijgebouw (gewijzigde inplanting)

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 55.8 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018052470

Aanvrager: Z.O.R.G.

Ligging: Centrumstraat 24, Zulte-Olsene

Omschrijving project: meergezinswoning (9 woongelgenheden)

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 57.8 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018054313

Aanvrager: Franky Rutsaert

Ligging: Rijksweg 115A, Zulte-Machelen

Omschrijving project: bouwen meergezinswoning na sloop berging en betonplaat

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 54.7 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018078367

Aanvrager: An Schelpe

Ligging: Moerbeekstraat 23, Zulte

Omschrijving project: kappen treurwilg

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 55.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018063416

Aanvrager: VDV Poorten, Dimitri Van De Voorde

Ligging: Oudenaardestraat 79, Zulte-Olsene

Omschrijving project: uitbreiden loods schrijnwerkerij/metaalbewerking/poorten + klasse 3

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 59.9 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018085143

Aanvrager: Hervé Moerman-Cecile Van de Walle

Ligging: Schoolstraat 2, Zulte-Machelen

Omschrijving project: uitbreiden vrijstaande woning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 51.0 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018079049

Aanvrager: Tony Boeckaert-Marleen Vanquickelberghe

Ligging: Waalstraat 236, Zulte

Omschrijving project: herbouw zonevreemde woning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.7 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018087897

Aanvrager: Stijn Vandendriessche-Sarah Goeminne

Ligging: Fonteinstraat 8, Zulte-Olsene

Omschrijving project: wijzigen openingen voorgevel

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 52.1 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018082539

Aanvrager: BAUTERS NICO EN JO BVBA, Nico Bauters

Ligging: Molenstraat-Nieuwlandstraat, Zulte-Olsene

Omschrijving project: verkavelen van grond in 3 loten

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 62.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018080347

Aanvrager: Anthony Van Quickelberghe

Ligging: Dennenstraat, Zulte

Omschrijving project: verkavelen van grond in 1 lot voor halfopen bebouwing

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 59.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018082539

Aanvrager: Mariska Delafonteyne

Ligging: Sparrenstraat 29, Zulte-Machelen

Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden achterbouw woning + regulariseren garage

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018100047

Aanvrager: André Michels

Ligging: Olmenlaan 94, Zulte

Omschrijving project: rooien beukenboom

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 53.1 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018108543

Aanvrager: Tom Landsheere

Ligging: Leeuwerikstraat, Zulte

Omschrijving project: melding: plaatsing veranda

Bekendmaking bekijken: bekendmaking melding ( 65.0 kB)

Referentie omgevingsloket: 2017011571

Aanvrager: TMVW, Lieven Sandrap

Ligging: Warande-, deel Olsenestraat, Zulte

Omschrijving project: uitvoeren wegenis- en rioleringswerken

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 60.9 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018065952

Aanvrager: Ignace Tavernier-Candice Martens

Ligging: Groeneweg 58b, Zulte-Olsene

Omschrijving project: bouwen alleenstaande woning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018064564

Inrichtingsnummer: 20180326-0004

Aanvrager: Pieter Bothuyne

Ligging: Ponteputstraat, Zulte-Olsene

Omschrijving project: veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging pluimveehouderij + bouwen moederdierenstal, betonverharding en elektriciteitscabine, rooien 5 bomen

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 178.9 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018091302

Aanvrager: Classanic, Nico Claerhout

Ligging: Nieuwlandstraat 27, Zulte-Olsene

Omschrijving project: afbraak woning met berging, aanleg grasperk

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 51.7 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018101931

Aanvrager: Nadine Ghistelinck

Ligging: Machelenstraat 37, Zulte-Olsene

Omschrijving project: rooien spar

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 52.0 kB)

Openbaar nut

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Openbare werken

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.