Bekendmakingen & Openbare onderzoeken

Algemene bouwverordeningen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Rooilijnplannen

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

RUP 39 'Recreatiezone Waalmeers': publieke raadpleging procesnota ( 568.8 kB) en startnota ( 3.1 MB) (van 9 november 2018 tot 7 januari 2019).

Er wordt tijdens dit openbaar onderzoek een participatiemoment georganiseerd op 19 november 2018 (tussen 13u30 en 19u00 in de koepelzaal van het gemeentehuis).

Erfgoed

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Bodemsaneringsprojecten

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Kennisgeving plan-MER

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

De volledige dossiers kunnen ingezien worden op de dienst Omgeving tijdens de kantooruren of digitaal via het omgevingsloket. Bezwaren kunnen ingediend worden voor het einde van het openbaar onderzoek bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het Omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Momenteel loopt voor volgende projecten een openbaar onderzoek

Referentie omgevingsloket: 2018115697

Aanvrager: Lieven Coussement-Valérie Rottier

Ligging: Bokstraat 32b, Zulte-Machelen

Omschrijving project: verbouwen ééngezinswoning + bouwen bijgebouw

Periode openbaar onderzoek: 13 november 2018 tot 12 december 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 41.5 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018108216

Aanvrager: Bjorn Heyerick-Lynsey Saelens

Ligging: Dorpsstraat 48, Zulte-Machelen

Omschrijving project: bouwen halfopen ééngezinswoning (afwijking dakhelling en materialen)

Periode openbaar onderzoek: 21 november 2018 tot 20 december 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.4 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018130390

Aanvrager: Xavier De Jaegher

Ligging: Oliebergstraat 20, Zulte-Olsene

Omschrijving project: bijstelling verkaveling: wijzigen loten 5A en 5B naar loten 5A, 5B en 5C

Periode openbaar onderzoek: 26 november 2018 tot 25 december 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.3 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018135066

Aanvrager: Carine Dhaenens

Ligging: Herdersstraat 14A, Zulte-Olsene

Omschrijving project: bouwen garage

Periode openbaar onderzoek: 26 november 2018 tot 25 december 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.4 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018130072

Inrichtingsnummer: 20181031-0015

Aanvrager: Rusthuis St-Vincentius

Ligging: Pontstraat 20, Zulte

Omschrijving project: uitbreiden woonzorgcentrum met 26 kamers en personeelsaccommodatie + aanpassen bestaande en vergunde inrichting klasse 3

Periode openbaar onderzoek: 29 november 2018 tot 28 december 2018

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.6 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018124603

Aanvrager: Sam Neirinck-Evy De Ketele

Ligging: Waalbeekstraat 12A, Zulte

Omschrijving project: verbouwen/uitbreiden ééngezinswoning

Periode openbaar onderzoek: 5 december 2018 tot 3 januari 2019

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.3 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket: 2018136170

Aanvrager: DEBIFIN nv, Roseline Ragolle

Ligging: Houtstraat 81, Zulte-Olsene

Omschrijving project: herbouwen zonevreemde woning met bijgebouw

Periode openbaar onderzoek: 7 december 2018 tot 5 januari 2019

Bekendmaking bekijken: affiche ( 22.2 kB)

Plannen: publiek loket - omgevingsvergunning

Volgende projecten zijn beslist:

Referentie omgevingsloket: 2018067741

Aanvrager: Geert De Jaeger-Katrien Peers

Ligging: Meylegemstraat 12, Zulte-Olsene

Omschrijving project: slopen bestaande woning, bouwen ééngezinswoning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.5 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018057655

Aanvrager: TNT Express bvba

Ligging: Leenstraat 175, Zulte

Omschrijving project: slopen van een gedeelte van een bestaand kantoor, bouwen van 3 laadkaaien en uitbreiden van de hoofdhal voor casterdecks en een oplaadlokaal voor vorkheftrucks en verandering van een bestaande ingedeelde inrichting (klasse II) door wijziging of uitbreiding van diverse rubrieken

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 62.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018053737

Aanvrager: Ruddy Taghon, Lindsay Taghon

Ligging: Leliepark, Zulte-Machelen

Omschrijving project: bijstelling verkaveling lot 58 en 72 - verkavelen van grond in 3 loten (lot 1-2 halfopen bebouwing, lot 3 uitgesloten) + verplaatsen buurtweg via lot 3

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 57.9 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018122296

Aanvrager: Lode De Vos

Ligging: Kastanjelaan 66, Zulte

Omschrijving project: melding: plaatsen veranda

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 69.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018098035

Aanvrager: Thomas Van De Vijver-Stephanie Demeyer

Ligging: Stenemolenstraat 17, Zulte-Olsene

Omschrijving project: bouwen ééngezinswoning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.8 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018099447

Aanvrager: Feys-Viaene, Gerdy Feys

Ligging: Hoevestraat 31, Zulte-Machelen

Omschrijving project: bouwen woning met bijgebouw

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018100622

Aanvrager: Esthetiek La Perla, Natacha Glorieux

Ligging: Statiestraat 169A, Zulte

Omschrijving project: plaatsen publiciteit aan voorgevel

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 54.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018082194

Aanvrager: Plan & Bouw, Griet Defeyter

Ligging: Eikstraat 61, Zulte-Machelen

Omschrijving project: bijstelling verkaveling: opsplitsen lot 1 en 2 in 1 lot open bebouwing en 2 loten halfopen bebouwing

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 55.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018098106

Aanvrager: Delphine Vandenbossche

Ligging: De Dreve 27, Zulte-Olsene

Omschrijving project: bouwen alleenstaande woning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.8 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018084741

Aanvrager: Katrien Warnez

Ligging: Petegemstraat 27, Zulte-Machelen

Omschrijving project: verkavelen van grond in 5 loten waarvan lot 1 halfopen bebouwing, lot 3-4 open bebouwing en lot 2 en 5 uitgesloten

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 56.8 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018129009

Inrichtingsnummer: 20181023-0098

Aanvrager: Luc Van Wynsberghe-Lieve Decock

Ligging: Beekstraat 22, Zulte

Omschrijving project: melding: uitvoeren tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een kelder bij een particuliere woning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking meldingsakte ( 91.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018136371

Inrichtingsnummer: 20181109-0014

Aanvrager: Gilles Tack

Ligging: Processiestraat 17, Zulte-Olsene

Omschrijving project: melding: uitvoeren tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een prefabkelder bij een particuliere woning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking meldingsakte ( 91.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018099956

Aanvrager: Cederik Declercq

Ligging: Kasteelstraat 27, Zulte-Olsene

Omschrijving project: aanleggen zwembad

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 194.3 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018102749

Aanvrager: Emmanuelle Degezelle

Ligging: Staatsbaan 305, Zulte

Omschrijving project: vellen boom (esdoorn)

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 54.8 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018111370

Aanvrager: T'Jolleyn Beheer, Rudy T'Jolleyn

Ligging: Roodborststraat 19, Zulte

Omschrijving project: slopen woning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 55.2 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018088402

Aanvrager: Tim Roers

Ligging: Brandstraat 4, Zulte-Machelen

Omschrijving project: bouwen paardenstal en tuinberging

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 54.7 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018105174

Aanvrager: Thibaut Vanneste-Annelies Meirlaen

Ligging: Oude Weg 262, Zulte

Omschrijving project: bouwen vrijstaande ééngezinswoning

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 57.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018110452

Aanvrager: Jean-Pierre Dekeukeleire

Ligging: Molenstraat 58, Zulte-Olsene

Omschrijving project: aanleg zwembad + regularisatie verharding

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 54.4 kB)

Referentie omgevingsloket: 2018125744

Aanvrager: Gemeente Zulte

Ligging: Oudenaardestraat-Boswegel, Zulte-Olsene

Omschrijving project: rooien bomen langsheen waterloop ifv rioleringswerken

Bekendmaking bekijken: bekendmaking omgevingsvergunning ( 47.8 kB)

Openbaar nut

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.

Openbare werken

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.