Energielening FRGE

Milieudienst

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 07
F 09 243 14 01
milieu@zulte.be
Medewerkers

Inwoners van onze gemeente kunnen via Veneco een Vlaamse energielening aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Zoals reeds aangekondigd vervalt de energielening aan 2% in 2019. Vanaf 1 januari zullen enkel de sociale doelgroep en verenigingen nog energieleningen kunnen krijgen.

Om organisatorische redenen ligt de deadline voor het indienen van aanvragen voor de 2%-leningen op 30 november 2018. De gemeente Zulte heeft in de gemeenteraad van 19 december 2017 beslist  om de rentelast over te nemen voor alle 2%-leningen die in 2018 worden afgesloten. Zowel in het gemeenteraadsbesluit als in het avenant op onze samenwerkingsovereenkomst hiertoe staat vermeld dat de rente wordt overgenomen voor alle leningen die worden afgesloten van 1 januari 2018 tot 31 december 2018. Deze bepaling blijft gelden, maar om de leningen te kunnen afsluiten vóór het jaareinde moeten ze worden aangevraagd vóór 1 december.

OPGELET! Vanaf 2019 is de Vlaamse energielening er enkel nog voor de doelgroep.

Wie niet tot de doelgroep behoort kan nog een aanvraag indienen tot en met 30 november 2018 (= correct ingevuld aanvraagformulier en alle gevraagde bijlagen).

Aanvragen ingediend na deze datum zullen niet meer behandeld worden (postdatum telt).

U hebt interesse? Contacteer Veneco2 vrijblijvend!

Veneco2

Panhuisstraat 1

9070 Destelbergen

tel: 09 251 22 22

fax: 09 251 22 28

e-mail: info@veneco.be

www.veneco.be

Voor een brochure kan u terecht op het gemeentehuis of bij het OCMW.

Let op! Geld lenen kost ook geld. Jaarlijkse kosten percentage en debetrente bedragen 2%.