Onkruidvrij beheer

Milieudienst

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 07
F 09 243 14 01
milieu@zulte.be
Medewerkers

‘Naar groenere begraafplaatsen en minder dolomiet langs N43’

Door het pesticidendecreet dat vanaf 1 januari 2015 het gebruik van onkruidverdelgers verbiedt op openbare domein, neemt de gemeente Zulte actie om zowel onze begraafplaatsen als de vele dolomietstroken langs de N43 onderhoudsvriendelijker te maken. Vroeger was sproeien het meest efficiënte middel om verhardingen zoals gras en grind onkruidvrij te houden maar nu mag dit niet meer. Alternatieven dringen zich op.

Op 30 juni 2014 vond een info-vergadering plaats over het pesticidendecreet. De presentatie vindt u hier ( 1.4 MB) terug.

Groenere begraafplaatsen

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn momenteel ‘rood verhard’ en zouden omgevormd moeten worden naar ‘groenere’ begraafplaatsen met meer gras zodat het onderhoud efficiënter kan gebeuren.

Op iedere begraafplaats in onze gemeente zal de hoofdstructuur blijven bestaan uit gewone grindpaden of klinkers. De overige grindpaden zullen omgevormd worden tot grindgras. Grindgras is een grindpad waar gras in groeit. Het blijft stevig en stabiel zodat het makkelijk begaanbaar blijft. Het gras zal geregeld afgereden worden. De zijkanten worden met een kantenmaaier netjes gehouden.

Op het nieuw kerkhof van Olsene is alvast een proefproject lopende. We begrijpen dat de paden in de overgangsfase er iets minder net kunnen uitzien maar op termijn wordt alles een mooi grastapijt.

Dolomietstroken langs N43

Langs de N43 in Olsene en Machelen liggen veel dolomietstroken langs de rijbaan. Deze konden onkruidvrij gehouden worden door te frezen of te sproeien. Gezien sproeien verboden wordt en frezen het onkruid al na enkele weken doet terugkeren, is gekozen om de keuze te laten aan de inwoners die langs de N43 wonen. Of zij houden zelf de stroken onkruidvrij of de gemeente zorgt ervoor dat ze omgezet worden in ‘dolomietgras’ en dat ze worden meegemaaid.

Ook hier moet rekening gehouden worden met een overgangsperiode. Deze werken zijn in uitvoering.