Openbaar domein & Infrastructuur

Het openbaar domein bevat alles wat geen privé-domein is. Bijvoorbeeld: wegen, voetpaden, wegbermen, vluchtheuvels, rotondes, parkings en pleinen.
Niemand mag voor privé-doeleinden het openbaar domein gebruiken zonder schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen. Privé-gebruik van het openbaar domein betekent een deel van het openbaar domein gebruiken om er voorwerpen op te plaatsen zoals containers en stellingen.