KMO

Bij de dienst KMO kan u terecht voor:

Informatiebrochures en eerste lijnsadvies voor beginnende zelfstandigen. 

Deze dienst staat verder ook in voor de organisatie van de jaarlijkse fietsersactie "Met belgerinkel naar de winkel", aanvragen voor opendeurdagen en braderies, subsidies nieuwe handelszaken, enz...

Afwijkingen op de wekelijkse rustdagen in 2018

Het college verleent toestemming aan alle winkeliers op het grondgebied van Zulte om in de volgende weken, hun winkel open te houden:

Weken van:

05/01/2018 - 12/01/2018
23/02/2018 - 02/03/2018
23/03/2018 - 30/03/2018
22/06/2018 - 29/06/2018
29/06/2018 - 06/07/2018
14/09/2018 - 21/09/2018
05/10/2018 - 12/10/2018
19/10/2018 - 26/10/2018
14/12/2018 - 21/12/2018
21/12/2018 - 28/12/2018
28/12/2018 - 04/01/2019

Wegwijs in Zulte met handels- en beroepengids

Editie 2014 (2.2 MB)

Hervorming van de machtigingen voor ambulante handel

Vanaf 1 april 2013 werden de machtigingen ambulante activiteiten (‘leurkaarten’) gemoderniseerd. De machtigingen om handel te drijven op de markten en huis aan huis, in de papieren vorm is vervangen door een elektronisch versie in de vorm van een bankkaart.

Alle bestaande machtigingen op papier die in omloop zijn moeten voor 31 maart 2014 ingewisseld worden bij een erkend ondernemingsloket.

Voor meer informatie kan u terecht bij FOD, economische vergunningen op het nummer T 02 277 77 23 of via peter.creyf@economie.fgov.be. Daarnaast kan u ook terecht bij het ondernemingsloket van uw keuze.

Aanvraagformulier en informatie over het toekennen van een premie voor investeringen die de toegang tot het pand voor personen met een beperking verhogen

Bedrijven, handels- en horecazaken en beoefenaars van vrije beroepen, kunnen een subsidie aanvragen voor investeringen aan hun pand die de toegankelijkheid voor personen met een beperking verhoogt.

Deze subsidiebedraagt 50% van het factuurbedrag van de investering, met een maximum van 500 euro, excl. btw.

Het volledige reglement van deze nieuwe premie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Aanvraagformulier en informatie over subsidie nieuwe handelszaken

Vanaf 1 september 2008 is er een subsidie van de gemeente voor het opstarten van nieuwe handelszaken op het Zultse grondgebied.  Het gaat om een subsidie voor bouw- en gevelwerken en inrichtingswerken: 25% van de gemaakte kosten, met een maximumbedrag van 2.500 euro* en een minimuminvestering van 5.000 euro*.

Deze subsidie kan verhoogd worden met 20%, met een maximumbedrag van 2.500 euro*,  als de uitgevoerde werken een volledige toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers als resultaat hebben.* De bedragen steeds exclusief btw.

Het volledige reglement en het aanvraagformulier vindt u hieronder bij producten.

Unizo

Meer weten over een zelfstandige activiteit?  Kijk dan snel op http://www.unizo.be/gent-meetjesland/index.jsp of de lokale afdeling van Unizo via http://www.unizo.be/zulte/

Ondernemingsloket

Wie in het verleden in België een zaak wou opstarten, werd al snel geconfronteerd met een hele reeks administratieve beslommeringen. Een vestigingsattest kon u via de Kamer van Ambachten en Neringen krijgen, voor een inschrijving in het handelsregister moest u dan weer naar de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, enz...
Voortaan hoeft dit niet meer en kunt u voor al uw administratieve formaliteiten terecht bij een ondernemingsloket.

Elk ondernemingsloket heeft meerdere erkende kantoren over het ganse land. U kan deze opzoeken via volgende link:

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-een/te-ondernemen-stappen-bij-een

Medewerkers

Voor vragen kan je steeds bij de dienst KMO terecht!

0-Bianca Declerck - kopie

Bianca Declerck

Medewerker dienst KMO

T 09 243 14 24

Contacteer ons

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 24
F 09 243 14 01
kmo@zulte.be

Openingsuren

ma

8.30 - 12.00 uur

13.30 - 19.00 uur

di, woe, do

8.30 - 12.00 uur

15.30 - 17.00 uur

vr

8.30 - 12.00 uur

Sluitingsdagen