Vervoerspijpleidingen

Patrimonium en wonen

Centrumstraat 8
9870 Zulte
T 09 243 14 08
F 09 243 14 01
openbarewerken@zulte.be
Medewerkers

Ondergrondse leidingen: duurzaam en veilig
In de gemeente Zulte liggen er ondergrondse leidingen die brandstoffen vervoeren zoals propaan en aardgas of chemische producten die bestemd zijn voor industrieel gebruik. Er is bewust voor vervoer per pijpleiding gekozen omwille van de duurzaamheid en hoge veiligheidsgraad ervan in vergelijking met andere vormen van transport. De beheerders van die vervoersleidingen zijn verenigd in Fetrapi. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Fetrapi .
Preventie voorop
Voor de veilige exploitatie van de leidingen gaan de beheerders in de eerste plaats preventief te werk. Zo inspecteren ze de leidingen om zeker te zijn dat ze in goede staat blijven. En mocht er zich toch bijvoorbeeld een lek voordoen, dan zijn zowel de beheerders als de gemeente en de hulpdiensten voorbereid om efficiënt in te grijpen.
Werken in het vooruitzicht? Meld uw plannen
U moet altijd uw plannen melden aan de netbeheerders als u werken in het vooruitzicht hebt. Dat kan snel en eenvoudig via de website van KLIM en KLIP. Liggen er geen leidingen in de nabijheid, dan hoeft u geen speciale voorzorgen te nemen. Als er wel leidingen in de nabijheid liggen, dan bezorgen de netbeheerders de nodige plannen en instructies om beschadiging te vermijden.
Wat als u iets vreemds opmerkt?
Merkt u in de buurt van een leiding iets abnormaals (bijvoorbeeld een vreemde geur, een abnormaal geluid, de bodem die er anders uitziet) dan raden we dit aan:
1. Rook niet en gebruik geen gsm in de onmiddellijke omgeving
2. Zoek beschutting, blijf binnen en sluit ramen en deuren, blijf uit de buurt van ramen (glas)
3. Bel daarna de hulpdiensten op 112 en wacht op hun instructies
4. Verifieer via radio, tv en/of teletekst of er instructies worden doorgegeven door de lokale overheden