Feestvuurwerk

Voor het afsteken van feestvuurwerk is er in Zulte géén voorafgaande toestemming van het College nodig voor de nacht van 31 december vanaf 23u00 tot 1 januari 01u00.

Niets zo leuk als het nieuwe jaar inluiden met een spetterend  vuurwerk. Maar elk jaar gebeuren er jammer genoeg ongevallen.

Je kan ernstige brandwonden oplopen met blijvende littekens en zelfs je vingers of je ogen verliezen als je onvoorzichtig bent!

Wees voorzichtig en gebruik vuurwerk veilig: http://www.politiedeinzezulte.be/inhoud/feestvuurwerk-op-oudejaar.

Vuurwerk in Zulte: wat zijn de regels, hou het veilig en heb aandacht voor dieren!

Hierbij nog enkele regels en tips voor vuurwerk tijdens de feestnacht van 31 december op 1 januari:

 • Het politiereglement bepaalt volgende:

  • Voor het afsteken van feestvuurwerk tussen 23.00 uur (31 december) en 1.00 uur (1 januari) is geen voorafgaande machtiging vereist. (feestvuurwerk = klein vuurwerk dat aan particulieren mag verkocht worden en waarvan het afschieten onder de volledige verantwoordelijkheid van de particulier valt)

  • Er is wel vereist dat bij deze handelingen de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen om het veroorzaken van schade of gevaar aan derden te vermijden.

  • Vuurwerk afsteken gebeurt onder de verantwoordelijkheid van wie het afsteekt en die kan ook burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die derden ondervinden door het afgestoken vuurwerk.

 • Wij roepen dan ook op om het nieuwe jaar veilig in te zetten. Hou zeker rekening met volgende tips:

  • Koop gekeurd vuurwerk.

   Koop enkel wettelijke en veilige producten. Ga hiervoor bij een bekend en betrouwbaar specialist. Bij elk goedgekeurd product zit verplicht een gebruiksaanwijzing in het Nederlands. Heb je vuurwerk gekocht, steek dit vooral niet in je broekzak, maar vraag aan de verkoper een gepaste verpakking. Eenmaal thuis, bewaar je dit op een koele en droge plaats, buiten het bereik van kinderen.

  • Bereid het afsteken van vuurwerk goed voor.

   Laat kinderen nooit  vuurwerk afsteken, dit is  voor volwassenen. Lees goed op voorhand de gebruiksaanwijzing en tref de nodige voorbereidingen. Om de aandacht er bij te houden, bewaar je de  champagne voor na het vuurwerk. Vuurwerk steek je af op een open plek. Bewaar dus een veilige afstand tot toeschouwers, woningen en voertuigen. Wil je niet dat het vuurwerk de verkeerde kant uit gaat, zorg dan voor stabiliteit en zet pijlen altijd in een emmer, half gevuld met zand. Blijf voldoende ver achter de vuurpijlen staan en steek ze enkel aan met gestrekte armen.

  • Steek vuurwerk op de juiste manier af.

   Gebruik geen sigaret om het vuurwerk aan te steken. Om ongelukken te vermijden, vuur je slechts één pijl tegelijk af. Wil een vuurpijl niet ontploffen? Jammer maar steek deze in geen geval opnieuw aan.

  • Voorzie de nodige blusmiddelen.

   Mocht het fout lopen, is het goed dat je voldoende water, een brandblusapparaat en een blusdeken bij de hand hebt. Zorg er voor dat je de hulpdiensten kan verwittigen bij nood.

  • Hou huisdieren op een afgeschermde plaats.

   Heb je huisdieren? Ze zijn bang van vuurwerk. Hou ze dus op een veilige en afgeschermde plaats.

  • Verzorg brandwonden.

   Heb je je verbrand? Spoel brandwonden minstens 20 minuten onder lauw (20°) stromend water. Bel indien nodig de hulpdiensten op het nummer 112.

 • We vragen ook om voldoende aandacht te besteden aan dieren indien er vuurwerk wordt afgestoken en hiervoor extra voorzichtig te zijn. Volgende tips gelden niet alleen voor wie zelf vuurwerk afsteekt maar ook voor buurtbewoners:

  • Steek nooit vuurwerk af in de onmiddellijke omgeving van een dier, hou ook rekening met grotere dieren zoals paarden en koeien.

  • Waarschuw je buren en de plaatselijke boeren op tijd als je van plan bent om vuurwerk aan te steken. Zo kunnen zij ook de nodige maatregelen nemen.

  • Tijdens nieuwjaarsnacht kunnen dieren het best binnen blijven. Dieren die normaal in een wei verblijven, worden best op stal gezet.

  • Laat uw dier ruim op voorhand uit. Bij oudjaar is dit best voor 23u.

  • Behandel uw dier niet anders dan dat u gewoonlijk zou doen. Hou vast aan dagelijkse routine.

  • Laat het licht bij uw dier aan, zodat de lichtflitsen minder opvallen.

  • Vermijd scherpe of breekbare voorwerpen in de buurt.

  • Creëer een veilige omgeving voor uw huisdier of blijf bij uw huisdier.

  • Geef het dier de mogelijkheid om zich te verstoppen ook al is het een ongewone plaats. Voor het dier is het op dat moment een veilige plaats.

  • Zorg dat uw huisdier geen toegang heeft tot buitendeuren.

  • Zorg voor geluid dat het vuurwerk overstemt (TV, muziek) – zonder te overdrijven.

  • Als uw huisdier erg bang is geweest tijdens het vuurwerk, hou hem dan nog enkele uren binnen tot het volledig gekalmeerd is.

  • Controleer uw tuin op restanten van vuurwerk. Niet-ontplofte stukken kunnen alsnog ontploffen.