Masterplan openbare verlichting

Het gemeentebestuur van Zulte maakte samen met distributienetbeheerder Eandis een toekomstvisie op omtrent de openbare verlichting op het grondgebied. “Bedoeling is om via het gedeeltelijk doven en het dimmen van de openbare verlichting een kostenbesparing en een vermindering van de CO²-uitstoot te realiseren”. Het “lichtplan” werd unaniem goedgekeurd door de Zultse gemeenteraad.

Een groot deel van de gemeentelijke energiefactuur gaat naar de openbare verlichting (jaarlijks ongeveer 250.000 €). Hier gaat ook een belangrijke uitstoot van CO² mee gepaard. Daarom maakte Eandis samen met alle gemeenten uit de regio een toekomstplan op voor een rationeel beheer van de openbare verlichting op het grondgebied. Bedoeling van dit “lichtplan” is om bewuster om te gaan met de openbare verlichting en zo de bijhorende energiekost en CO²-uitstoot te verminderen. Dit past ook binnen het duurzaam energieactieplan van het gemeentebestuur dat de CO²-uitstoot op het grondgebied tegen 2020 met 20% wil verminderen.

Het gemeentebestuur kiest voor volgende principes:

  • Dimmen van de openbare verlichting in het centrumgebied en op de verbindingswegen (85% van de verlichting), 7 dagen op 7, tussen 23u en 5u.
  • Doven van de openbare verlichting op de landelijke wegen (15% van de verlichting), 4 dagen op 7 (van maandag tot en met donderdag), tussen 23u en 5u.

De geschatte opbrengst van het doven van de straatverlichting bedraagt ongeveer 7.600 € per jaar. Het dimmen zal op termijn een jaarlijkse opbrengst opleveren van ongeveer 80.000 €. Op het vlak van CO²-uitstoot betekent doven een vermindering van ongeveer 8,5 ton per jaar, dimmen zorgt voor een jaarlijkse vermindering van 80 ton.

Om dit plan te kunnen realiseren, zal Eandis enkele aanpassingen uitvoeren aan de installaties. Deze investeringen verdienen zichzelf op termijn terug. Wat betreft het dimmen, zal dit in fases uitgevoerd worden die gepaard gaan met wegenwerken. Het doven kan sneller uitgevoerd worden, in de loop van 2016. Om de verkeersveiligheid te garanderen, zullen nog extra belijning en/of reflectoren aangebracht worden.

Bewoners uit de betrokken zones waar gedoofd zal worden, krijgen hierover voorafgaand nog een persoonlijke brief met meer info.

Na invoering zal dit plan periodiek geëvalueerd en zo nodig aangepast worden.

plan brandregime ( 1.3 MB)

plan deelruimten ( 1.2 MB)

technische fiches ( 189.3 kB)