Graafwerken

Verplicht (gratis) leidingsplan

Bent u van plan om graafwerken uit te voeren of te laten uitvoeren? Dan bent u verplicht om een plan aan te vragen via het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP). Zowel particulier als professioneel.

Graafschade aan ondergondse kabels en leidingen is een oud zeer en wordt steeds actueler. Nog elke dag worden nieuwe kabels en leidingen onder de Vlaamse grond gestopt. En het is er al zo druk. Naar schatting liggen onder de 62.000 kilometer openbare weg in Vlaanderen zo’n 500.000 kilometer kabels en leidingen. Omgerekend komt dit neer op minstens 8 meter kabel per meter weg.

Gevolgen van de schade

Bij graafwerken wordt regelmatig een leiding geraakt. Gelukkig zijn de gevolgen ervan niet altijd zo dramatisch als bij de gasramp in Ghislenghien. Maar er is altijd een impact op de veiligheid van de werknemers die de graafwerken uitvoeren. Daarnaast is er vaak overlast voor de omwonenden en de nabijgelegen bedrijven: stroomonderbrekingen, internetuitval, watertekort, kapotte rioleringen, ontruiming van woningen en bedrijven, milieuschade ... Graafschade voorkomen is dan ook de boodschap. Ingevolge het KLIP-decreet is iedereen die van plan is om - hetzij machinaal, hetzij handmatig - te gaan graven, verplicht om een plan aan te vragen. Deze planaanvraag is gratis.

Wanneer plan aanvragen

U moet het plan aanvragen tussen de 40e en 20e werkdag vóór de aanvang van de grondwerken. Uiterlijk de 5e werkdag vóór de aanvang van de grondwerken moeten de kabel- en leidingbeheerders die in de graafzone actief zijn, u de plannen toesturen. Zo krijgt u een volledig overzicht van alle kabels en leidingen die in de grond zitten op de plaats waar u grondwerken plant.

Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) - klik hier