Gemeentemonitor

De gemeentemonitor voor Zulte werd gepubliceerd. Hierin staan er allerlei interessante data over onze gemeente. En niet onbelangrijk, onze gemeente komt hier heel positief naar voor!

De gemeentemonitor is een ‘omgevingsscanner’ die de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente en centrumstad in beeld bracht. Via een grootschalige bevraging bij een representatieve groep inwoners, werd dit document opgemaakt. De gemeentemonitor verschijnt voor de 1e keer en beschrijft ‘de toestand’ van de gemeenten als vertrekpunt. Dit is dus een meting om latere evoluties te kunnen vaststellen.

Elke stad en gemeente heeft dus een dergelijk document ontvangen. We vinden er, specifiek voor Zulte, volgende opvallende cijfers in terug:

 1. Wonen en omgeving

Zultenaars zijn gelukkig in Zulte:

- 83% is fier op zijn/haar gemeente (Vlaams gemiddelde = 69%)

- 87% tevreden over gemeente waar hij/zij in woont (Vlaams gemiddelde = 76%),

- 86% tevreden over de buurt waar hij/zij in woont (Vlaams gemiddelde = 79%)

- 97% woont graag in Zulte (Vlaams gemiddelde = 89%)

- Slechts 9% heeft de intentie om in komende 5 jaar te verhuizen.

 1. Lokale overheid

Zultenaars zijn erg tevreden over de betrokkenheid bij de lokale overheid en over de dienstverlening en informatieverstrekking door de lokale overheid! We scoren over de volledige lijn in de hoogste categorie:

- Betrokkenheid:

o 75% vindt dat het gemeentebestuur op een goede manier omspringt met de vragen van de inwoners. (Vlaams gemiddelde = 46%)

o 69% vindt dat het gemeentebestuur voldoende inspanningen doet om bewoners te betrekken bij veranderingen in de gemeente. (Vlaams gemiddelde = 47%)

- Dienstverlening:

o 84% is tevreden over de algemene dienstverlening. (Vlaams gemiddelde = 73%)

o 86% is over de loketvoorzieningen. (Vlaams gemiddelde = 77%)

o 77% is tevreden over de digitale dienstverlening. (Vlaams gemiddelde = 65%)

- Informatieverstrekking:

o 85% is voldoende geïnformeerd over de activiteiten in de gemeente. (Vlaams gemiddelde = 78%)

o 82% is voldoende geïnformeerd over de initiatieven in de gemeente. (Vlaams gemiddelde = 66%)

o 69% voldoende geïnformeerd over de beslissingen in de gemeente. (Vlaams gemiddelde = 48%)

Dit resulteert in een hoog vertrouwen in de lokale overheid (veel meer dan in andere overheden)! 55% heeft veel vertrouwen in het gemeentebestuur, slechts 7% weinig vertrouwen. Hiermee scoort Zulte bij de absolute top in Vlaanderen!

Andere belangrijke goede scores zijn:

 • het dalend aantal verkeersongevallen;
 • het laag aantal misdrijven;
 • een hoog veiligheidsgevoel;
 • het aantal ontleners in de bibliotheek en specfiek ook de jonge leners (-15);
 • de lage armoede- en werkloosheidscijfers;
 • een goed oprichtingsratio van nieuwe ondernemingen.

Er heerst een grote tevredenheid over:

 • de goede staat en netheid van de straten en van de fiets- en voetpaden;
 • de sport- en recreatievoorzieningen;
 • de culturele voorzieningen;
 • de speelvoorzieningen;
 • het winkelaanbod;
 • de onderwijsvoorzieningen;
 • het aanbod aan kinderopvangplaatsen.

Maar natuurlijk zijn er ook mindere scores. De aandachtspunten die in deze gemeentemonitor duidelijk naar voor komen zijn:

 • aandacht om voldoende voorzieningen te kunnen aanbieden voor de steeds stijgende groep ouderen (ook voor zorgbehoevende bejaarden);
 • de stijgende prijs van de bouwgrond in Zulte;
 • voldoende betaalbare woongelegenheden blijven voorzien;
 • blijven ruimte voorzien voor nieuwe ondernemingen;
 • woningen energiezuiniger maken (energiezuinige ketels, zonnepanelen, zonneboiler, …);
 • Zulte is een autogerichte gemeente voor de meeste verplaatsingen;
 • blijven investeren in versterking van de fietsinfrastructuur;
 • het aanbod aan groen verruimen;
 • verder investeren in de versterking van de digitale dienstverlening;
 • de grootste bronnen van ergernis in Vlaanderen zijn onaangepaste snelheid van het verkeer en zwerfvuil. Dit zijn ook in Zulte belangrijke aandachtspunten, zo blijkt bv. in elke buurtvergadering.

Wie graag het volledige document inkijkt, kan dat doen via www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be. In de rubriek ‘Cijfers’ kan je de monitor van Zulte opzoeken.

Terug naar alle nieuws