Factuur betaald of niet? Opletten voor factuurfraude

  • 2 juli 2019

De Economische Inspectie van de FOD Economie stelt vast dat er opnieuw een verhoging is van het aantal meldingen over factuurfraude. Factuurfraude is fraude waarbij oplichters een factuur vervalsen: ze onderscheppen de papieren of elektronische factuur en wijzigen het rekeningnummer.

In de eerste zes maanden van 2019 ontving de FOD Economie evenveel meldingen als in heel 2018. Een slachtoffer is nu gemiddeld meer dan 20.000 euro kwijt ten opzichte van 7.100 euro in 2018.


Enkele tips om alert te zijn voor frauduleuze praktijken