Houtafval voortaan betalend

  • 9 januari 2020

In de gemeenteraad van 17 december 2019 werd beslist om het houtafval vanaf 1 januari 2020 ook betalend te maken. De reden hiervan is de zeer hoge verwerkingsprijs van houtafval en de vaststelling dat er enorm veel houtafval ingezameld wordt. Deze verhoging werd voorgelegd aan de milieuraad, die dit positief adviseerde.


Er worden verschillende tarieven toegepast naargelang de hoeveelheid van de fractie(s) en de manier waarop het afval wordt aangevoerd.

Houtafval aangebracht per wagen, fiets, te voet,…:
< 50 kg: 1,00 euro
50-100 kg: 2,00 euro

Houtafval aangebracht per wagen met aanhangwagen:
< 100 kg: 2,00 euro
100-200 kg: 4,00 euro

Volumeberekening van het houtafval:
50 kg = 0,50 m³
100 kg = 1,00 m³