Laat van je horen en word lid van een adviesraad!

 • 10 april 2019

Heb je een eigen mening over wat er in onze gemeente gebeurt of moet gebeuren? Dan is lid worden van een adviesraad misschien iets voor jou!

 

Wat is een adviesraad?

Een adviesraad is een permanent advies- en overlegorgaan tusen het gemeentebestuur en de bevolking. Elke adviesraad heeft een duidelijk afgebakend erkterrein zoals milieu, jeugd, sport, cultuur, ...

Voor het bestuur zijn de adviesraden een belangrijke partner bij het voorbereiden van het beleid, maar ook bij de uitvoering en de bijsturing ervan.

Bij belangrijke beslissingen vraagt het bestuur advies aan de adviesraden en treedt ermee in overleg. De adviesraden kunnen ook zelf voorstellen aanbrengen. Het bestuur brengt deze adviezen in rekening vooraleer een definitief beslissing wordt genomen.

Dus, heb je zin om mee te denken over de koers die Zulte moet varen? Laat dan nu jouw stem horen en stel je kandidaat voor één van de Zultse adviesraden.

In Zulte worden volgende adviesraden ingericht:

 • Cultuurraad
 • Deelraad Erfgoed en Monumenten
 • Bibliotheekraad
 • Jeugdraad
 • Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
 • Seniorenadviesraad
 • Sportraad
 • Milieuraad
 • Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)
 • Adviesraad mobiliteit en verkeersveiligheid.

Je kan een kijkje nemen op deze website onder de rubriek adviesraden.

Deze oproep is gericht aan iedereen!

Je hoeft niet noodzakelijk lid te zijn van een vereniging om te zetelen in een adviesraad. Ook als je interesse en deskundigheid hebt in een bepaalde materie, kan je zeker in aanmerking komen.

Bij jouw kandidatuur motiveer je wanneer je in deze adviesraad wil zetelen en waar jouw deskundigheid een bijdrage kan leveren.