Publieke inspraak over het plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen

  • 15 april 2019

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.

Tot en met 18 juni 2019 kunnen opmerkingen worden bezorgd aan het gemeenbestuur of aan het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Voor meer informatie:

  • website Departement Omgeving
  • gratis nummer 1700
Krantenadvertentie Vlaamse Overheid